Staten willen tot spijt van GL geen voorkeursrecht koop vrijkomende grond boeren

Met grote teleurstelling zag de GrienLinks-fractie een motie van Maarten Goudzwaard (ex-Forumlid, nu JA21 lid, maar afgesplitst in de Staten) aangenomen worden door een meerderheid van de Staten. In de motie spreken de Staten uit geen voorkeursrecht te willen voor de overheid als er grond van boeren vrijkomt. Jochem: “Ja voorzitter, er zijn wel 21 redenen te bedenken waarom deze motie niets bijdraagt aan de opgaven waar we in het landelijk gebied voor staan. GrienLinks kiest daarentegen voor boeren, woningzoekenden en natuur.”

“Vol afschuw praten we over het opkopen van agrarische grond door Schiphol, waarbij 12 boeren zich voor veel geld hebben laten uitkopen. PAS-melders vissen achter het net, woningbouwprojecten zitten op slot. De heer Goudzwaard kiest voor het belang van de grote bedrijven die met veel geld bedrijven kunnen opkopen. De overheid kan bedrijven die vrijwillig hun grond aanbieden tegen een marktconforme prijs opkopen. Dat doet recht aan zowel de individuele boer als aan het maatschappelijk belang. De belangen van woningzoekenden en onze boeren worden met deze motie verkwanseld.”

Stemming
De motie werd aangenomen met 24 stemmen voor (Goudzwaard, PVV, Forum, Wymenga, CDA, VVD en FNP) en 18 tegen (GL, SP, PvdA, ChristenUnie, D66, Wiersma)