Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie januari 2023

De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023 is begonnen! Hieronder kun je er meer over lezen. En intussen gaat het Statenwerk ‘gewoon’ door. Met elke woensdag versterking van Rik Berends (nr 4), Ajla Zildzovic (nr 5), Jille Booi (nr 6) en Suzanne Gerritzen (nr 7).

Op de foto hierboven zie je Charda (in het midden) in discussie tijdens een schorsing over de besteding van de winst van het Windpark Fryslân. Uiteindelijk ging er 10 miljoen euro naar de verduurzaming van huizen en dorpshuizen (waarvan een deel voor steun aan minima met een koopwoning). Lees hieronder verder over de Statenvergadering van 25 januari 2023.

Politiek gáát ergens over. Ga stemmen en spoor ook anderen aan om te komen stemmen….

Doe mee! Er is zóveel te doen. Je kunt ook eenmalig aan iets meedoen. In de komende campagnetijd zijn er veel (leuke) klusjes te doen! Neem vooral contact met ons op als je een idee hebt of iets wilt doen.

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Meedoen? It giet oan – campagne Provinciale Statenverkiezingen 2023

De campagne is los! Na de aftrap op 14 januari zijn we wezen flyeren in Oldeberkoop en Dokkum. Volg je ons al op de sociale media? Door de foto’s te delen en te liken help jij onze campagne! Ook kun je een poster voor je raam hangen. Vraag je afdeling of neem contact op met grienlinkscampagne@gmail.com

Komende weekenden zijn we elke week ergens anders in onze mooie provincie. Wil je ook mee doen, kijk dan in de agenda in de agendalink naar agenda of neem contact op met de afdeling.

EN: altijd al eens met Jesse Klaver van gedachten willen wisselen? Hij is op 9 februari in Leeuwarden, houd je email in de gaten voor de uitnodiging of kijk in de agenda voor plaats en tijd.

Wil je meer weten? Klik hier

Nog een paar dagen de tijd! Vacature kandidaat gedeputeerde voor GrienLinks

JE KUNT DEZE WEEK NOG SOLLICITEREN! Sluiting kandidaatstelling zondag 5 februari 2023

De Statenfractie van GroenLinks in Fryslân zoekt voor de komende Statenperiode 2023-2027 een deskundige en gedreven kandidaat voor de functie van gedeputeerde.

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten (PS23). We hopen dan aan de onderhandelingstafel mee te praten over de nieuw te vormen coalitie. Een stevige kandidaat-gedeputeerde kan daarbij zeker het verschil maken. Daarom zoekt de aankomende fractie een deskundige en gedreven kandidaat met politieke ervaring voor de functie van gedeputeerde voor GrienLinks Fryslân.

Meer lezen?

Crisis – column Paul van Gessel

Het zijn roerige tijden. De ene na de andere crisis lijkt zich aan te dienen. Klimaatcrisis, stikstofcrisis, wooncrisis, energiecrisis, vluchtelingencrisis, koopkrachtcrisis, Oekraïne-crisis en ga zo maar door. Wij worden er onrustig van. Of erger.

Onzekerheid en angst nemen toe. Het vertrouwen in elkaar en in de overheid lijdt er onder. Steeds meer mensen klampen zich daarom vast aan nieuwe leiders die ‘zekerheden’ beloven. Zekerheden zoals het ontkennen of bagatelliseren van het probleem.

Maar wat is eigenlijk een crisis?

Meer lezen?

Opinie: Mestoverschot? Wees helder, geen geitenpaadjes!

Door Jochem Knol

Nederland heeft een mestoverschot. Om al die mest kwijt te kunnen, mochten boeren van de EU de afgelopen jaren meer mest uitrijden dan goed is voor de grond en het grondwater. Dat mocht als Nederland andere maatregelen zou nemen om de kwaliteit van het (grond)water te verbeteren. Dat is hard nodig, want op het gebied van waterkwaliteit scoort Nederland het slechtste van alle landen in Europa. Maar die maatregelen werden en worden steeds uitgesteld of er werden geitenpaadjes bewandeld om te proberen onder die maatregelen uit te komen.

Meer lezen?

Winst Windpark Fryslân naar verduurzaming woningen en dorpshuizen

Klik hjir foar de Fryske tekst

“Energiearmoede is een groot probleem in Fryslân en het is niet meer dan logisch dat wij inkomsten uit een publiek gefinancierde energieopwekker inzetten om energiearmoede te bestrijden”, zei Charda Kuipers bij de Statenvergadering op 25 januari 2023. GrienLinks diende drie amendementen mee in die samen 10 miljoen uittrokken voor het verduurzamen van huizen en dorpshuizen (met extra aandacht voor de minima met een koopwoning).Het debat verliep wat moeizaam met twee schorsingen, maar uiteindelijk werden de drie voorstellen aangenomen.

Meer lezen?

Artikel 1 Grondwet aangepast – ook handicap en seksuele geaardheid opgenomen

Op 17 januari 2023 is de grondwet aangepast. Een grote uitzondering. In artikel 1 staat dat je niet mag discrimineren vanwege geloof, ras of afkomst. Daar komt sinds deze datum het niet mogen discrimineren op grond van handicap en seksuele gerichtheid bij. Elsa van der Hoek: “Daar zijn wij als GrienLinks heel blij mee.” In het provinciehuis hangt de tekst van artikel 1 op de muur bij de ingang. Elsa vroeg daarom op 25 januari 2023 – mede namens PvdA, SP, PvdD en D66 – aan de gedeputeerde of daar ook de tekst zou worden aangepast. Het antwoord was: “Ja, de letters zijn al besteld!”

Meer lezen?

Vragen over afschieten zwerfkatten

De provinciale fracties GrienLinks en Partij voor de Dieren vinden het onbegrijpelijk dat in Fryslân nog steeds zwerfkatten mogen worden afgeschoten. Ze steunen de petitie van de stichting Dier&Recht om dit te stoppen en hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Fractievoorzitter Charda Kuipers van GrienLinks: “Fryslân is de enige provincie waar jagers nog zwerfkatten mogen doodschieten als ze in het veld lopen. Honderden per jaar.”

Lees meer

Meer lezen?

Geef jongeren en toekomstige generaties een stem!

Charda Kuipers over het participatiebeleid van de provincie: ‘Als volksvertegenwoordigers rust er een grote verantwoordelijkheid op onze schouders om íeders stem te horen, ook van hen die er zelf (nog) geen hebben.’ Ze pleitte ervoor ook te denken aan de generaties die nog komen bij de besluiten die in de politiek genomen worden.

Lees meer

Voorstel voor steun aan initiatief Haskerveenpolder niet aangenomen

Jochem Knol diende op 25 januari 2023 namens GrienLinks, PvdA, D66 en PvdD een motie in om negen boeren in de Haskerveenpolder te ondersteunen met hun initiatief voor natuurinclusief boeren en duurzame energie (in de vorm van een zonneveld). Deze motie haalde het echter niet.

Jochem Knol: “Fryslân staat voor enorme opgaven die grote consequenties hebben voor de inrichting van het landelijk gebied en de energievoorziening. Dat gaat niet eenvoudig en veranderingen roepen weerstanden op.”

Lees meer

Verzoek extra buslijn Kollum Drachten aangenomen

Op 25 januari 2023 werd een verzoek uit de Staten besproken voor het onderzoeken van een extra buslijn van Kollum naar Drachten. Dit verzoek kwam na de bezuinigingen op het Openbaar Vervoer. De motie werd aangenomen met alleen de stemmen van Forum en afsplitser Wymenga tegen.

Ook de GrienLinks-fractie stemde voor. Toch vindt de fractie het lastig om elke keer pleisters te plakken. Hier een buslijn erbij, daar een halte extra. Voorstellen van GrienLinks voor structureel extra geld voor het Openbaar Vervoer worden echter niet gesteund door een meerderheid.

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl