Vragen over ontheffingen voor grote schepen op vaarweg Heerenveen

Elsa van der Hoek (GL) en Wopke Veenstra (FNP) stellen samen vragen aan het college over de ontheffingen voor grote schepen (110 m lang, klasse Va) op de vaarweg naar Heerenveen langs Terherne. Elsa van der Hoek: “De Staten hebben uitgesproken dat deze grote schepen ongewenst zijn op de vaarweg naar Heerenveen. Het college heeft de ontheffingen inderdaad ingetrokken, maar dat niet goed onderbouwd volgens de bezwarencommissie van de provincie. Daarom heeft gedeputeerde Fokkens de ontheffingen weer toegekend aan de grote schepen. Wij willen dat ze een betere motivering voor het intrekken van de ontheffingen geeft, zodat de grote schepen van de vaarweg geweerd kunnen worden.”

Lees hier de antwoorden van het college

Wat vooraf ging
Op 27 november 2019 heeft de Provinciale Staten besloten om per 1 juli 2021 te stoppen met het verlenen van een ontheffing voor klasse Va-schepen op de vaarweg naar Heerenveen.
Het profiel van deze vaarweg is een krappe klasse IV, dat betekent dat deze geschikt is voor schepen met een breedte van 9,50 en een lengte van 85 meter. Deze vaarweg is dus niet bedoeld voor schepen van 110 meter lengte, de klasse Va.
Dit besluit is op 28 april 2021 nog eens bekrachtigd door de motie vreemd van het FvD, waarbij de meerderheid van de Staten het besluit van 2019 wilden handhaven (om te stoppen met ontheffingen).

Op 12 juli 2022 heeft GS besloten dat de klasse Va-schepen toch weer gebruik mogen maken van de vaarweg naar Heerenveen langs Terherne, aangezien het bezwaar van een aantal bedrijven door de bezwaarschriftencommissie is toegekend. De bezwarencommissie vond de motivering van GS om de ontheffingen niet toe te staan, onvoldoende.
Ondertussen blijft de schade aan de oevers en kades toenemen, wordt de bodem omgeploegd door de te grote schepen en wordt er regelmatig te hard gevaren.

Op 13 juli 2022 heeft GrienLinks samen met de FNP een motie vreemd ingediend, waarin we verzoeken om alles in het werk te stellen om met een betere motivering te zorgen dat de wens van de Provincie aangaande de vaarweg Heerenveen gehonoreerd wordt.