Vragen over bodemdaling door gas- en zoutwinning bij Wijnaldum

Op 7 februari 2023 stelden SP, GrienLinks, PvdD, D66, PvdA en FNP schriftelijke vragen naar aanleiding van een rapport dat in december 2022 werd aangeboden door Stichting Wynamer Belang. De bewoners in het gebied rondom Wynaldum melden last te hebben van scheuren in de huizen door de bodemdaling. Deze is ontstaan door de gecombineerde gas- en zoutwinning in het gebied. De schade is – al sinds dertig jaar – niet vergoed. De fracties willen weten of er nog iets gedaan kan worden met de feiten uit het rapport.

Lees hier de vragen van de partijen en de antwoorden van het college

Op de foto de manifestatie in Harlingen tegen gas- en zoutwinning in 2016