Vragen over uitspraken Douwstra over landbouwrapport

De fracties van de Partij voor de Dieren, GrienLinks, SP en D66 vinden het niet netjes dat gedeputeerde Douwstra de voorlopige resultaten van een landbouwonderzoek presenteert die nog niet met Provinciale Staten gedeeld zijn. Ze stellen daar vragen over aan het college.

Lees hier de antwoorden van het college

In de media is aandacht besteed aan een lezing van gedeputeerde Douwstra over kansrijke verdienmodellen voor Friese boeren. Deze hield Douwstra op 3 februari 2023 in het Landbouwmuseum en had als titel: ‘De landbouw en economie van Fryslân. Toen, nu, hoe straks?” Douwstra verwees in deze lezing naar een lopend onderzoek naar de economische en maatschappelijke impact van boerenbedrijven in Fryslân. Hij stelde in dit verband onder meer dat een voorlopige uitslag van dat impactonderzoek laat zien dat de landbouw direct en indirect goed is voor tussen de 37 en 45% van het BRP in Fryslân.

Het blijkt te gaan om een conceptversie van een economische impactanalyse van het stikstofbeleid. De Statenfracties willen graag van de gedeputeerde weten waarom er voorlopige resultaten van dit onderzoek naar buiten zijn gebracht voordat de Staten daarover zijn geïnformeerd. Verder vragen de fracties zich af in welke hoedanigheid de heer Douwstra deze lezing gaf. Was dat als gedeputeerde of als CDA-lijsttrekker? En is er vooraf overleg geweest binnen het College van Gedeputeerde Staten over deze toespraak?

Jochem Knol (GL), Menno Brouwer (PvdD), Hanneke Goede (SP) en Danny van der Weijde (D66): “Door uit een voorlopig onderzoek te citeren, is dit onderzoek onderdeel geworden van de komende Provinciale Verkiezingen. Om het speelveld gelijk te houden, dienen de volledige Staten dan ook te beschikken over gelijke informatie”. De fracties van PvdD, Grien Links, SP en D66 willen dan ook per ommegaande geïnformeerd worden over de voorlopige resultaten van het impactonderzoek.