Even voorstellen: Elsa van der Hoek, nr 3 op de kieslijst voor PS2023

Onze nummer 3 op de lijst is huidig statenlid Elsa van der Hoek. ‘De verharding in onze maatschappij, het niet vanzelfsprekend vinden dat iedereen gelijk is, het ontkennen van maatschappelijke problemen, het wegzetten van mensen, dat zijn zaken die me erg bezighouden. Het is de drijfveer om me ook de komende vier jaar in te willen zetten voor een veilig, leefbaar Fryslân, waar iedereen zichzelf kan zijn en welkom is.

Al meer dan dertig jaar ben ik betrokken bij de opvang van asielzoekers in Nederland. Ik vind het belangrijk dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking op een goede menswaardige manier worden opgevangen en zich veilig kunnen voelen.

En ik maak me zorgen over de toekomst van onze leefomgeving. Er is steeds minder natuur, er zijn minder bomen en zelfs de dieren in onze provincie worden verjaagd of gedood. Samen zullen we de handen ineen moeten slaan om ons in te zetten voor een Fryslân waar we in goede balans leven met de natuur, met voldoende schoon water en een goed faunabeleid. Het afschieten van dieren moet de minst vanzelfsprekende oplossing zijn.

Daarnaast wil ik me de komende jaren blijven inzetten voor de bereikbaarheid van het Friese platteland, door goed en betaalbaar openbaar vervoer en veilige fietspaden. Betaalbare woningen, meer sociale huurwoningen en huizen voor kleine huishoudens en senioren.’