Dit hebben we bereikt: groene, klimaatbestendige wijken en woonvormen voor mensen met dementie

We hebben plannen en idealen voor de komende vier jaar. En dit hebben we nu al bereikt: we hebben gezorgd voor meer aandacht voor groene, klimaatbestendige wijken en woonvormen voor mensen met dementie. It kin gewoan!

Meer weten over onze plannen en idealen voor Fryslân voor de komende vier jaar? Kijk bijvoorbeeld bij onze standpunten over leven en wonen:

Leven en wonen
GrienLinks zet vol in op energiebesparing en betaalbare woningen. We willen vooral mensen met lagere inkomens extra helpen. Opbrengsten van windmolens moeten bijvoorbeeld niet naar grote bedrijven gaan, maar naar inwoners en verenigingen.

GrienLinks pleit ervoor dat de provincie de regie pakt om samen met gemeenten de woningcrisis aan te pakken en daarvoor een visie op wonen opstelt met de kernwaarden: betaalbaar, flexibel, compact en energieneutraal.

Lees al onze plannen of download het verkiezingsprogramma.