Even voorstellen: Charda Kuipers, lijsttrekker op de kieslijst voor PS2023

Onze lijsttrekker op de kieslijst is Charda Kuipers: ‘GrienLinks staat klaar om die verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben heel blij dat ik aanvoerder mag zijn van een groep ijzersterke kandidaten.’

‘Fryslân heeft meer GrienLinks nodig.
 
De afgelopen vier jaar heeft de fractie GrienLinks zich ontwikkeld tot een factor van invloed.
Zo is Fryslân éindelijk een regenboogprovincie, en gaan we aan de slag om het gebruik van schadelijke pesticiden terug te dringen.
GrienLinks laat zich leiden door de feiten, en het grote besef dat er snel actie nodig is om onze wereld – Fryslân – leefbaar te houden.
Leefbaar voor onze natuur: door het watersysteem op orde te brengen en klimaatacties te nemen bijvoorbeeld. En leefbaar voor de mensen: door het openbaar vervoer op peil te houden en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bijvoorbeeld.
 
De komende vier jaar staat er een “slag om de ruimte” op ons te wachten. De strijd om natuur te beschermen en te ontwikkelen is nog nooit zo groot geweest. De strijd om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor (prettig en betaalbaar) wonen, het opwekken van schone energie. De ruimte voor boeren om op toekomstbestendige wijze voedsel te produceren en voor circulair ondernemerschap.
Maar ook op maatschappelijk gebied zal alles op alles gezet moeten worden om cultuur te behouden en laten floreren, om te zorgen dat de dorpen bereikbaar en levendig kunnen blijven, en ruimte te bieden aan iedereen om zichzelf te kunnen zijn.
 
Er is kortom nog een heleboel te doen! En uit alles blijkt dat de verbinding tussen rood en groen, sociaal en ecologisch verantwoord, noodzakelijk is om besluiten te nemen die wérkelijk positief zijn voor de toekomst. GrienLinks staat klaar om die verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben heel blij dat ik aanvoerder mag zijn van een groep ijzersterke kandidaten.
 
Politiek is geen praatclub, het is tijd voor verandering: Tijd voor actie!

Kan gewoon.’