Dit hebben we bereikt: meer veilige oversteekplaatsen

We hebben plannen en idealen voor de komende vier jaar. En dit hebben we nu al bereikt: we hebben ervoor gezorgd dat er meer veilige oversteekplaatsen op provinciale wegen komen. It kin gewoan!

Meer weten over onze plannen en idealen voor Fryslân voor de komende vier jaar? Kijk bij onze standpunten over schoon en veilig vervoer:

Schoon en veilig vervoer
Fryslân heeft belang bij een stabiel en op de toekomst gericht openbaar vervoer. Een goed openbaar vervoer helpt in de klimaattransitie. Openbaar vervoer is een basisvoorziening die voor alle Friezen toegankelijk, betaalbaar en veilig moet zijn.

Goede, veilige fietsverbindingen tussen de Friese dorpen en steden zorgen ervoor dat Friezen minder afhankelijk worden van een auto. Goede en veilige fietsroutes dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, het ontlast onze wegen en het bevordert ook de gezondheid.

GrienLinks vindt dat ons autoverkeer slimmer, veiliger, groener en gezonder kan en durft keuzes te maken en kansen te pakken.

Lees al onze plannen of download het verkiezingsprogramma.