Dit hebben we bereikt: alle plannen klimaatvriendelijk uitvoerbaar

We hebben plannen en idealen voor de komende vier jaar. En dit hebben we nu al bereikt: we hebben ervoor gezorgd dat de provincie uitdraagt dat het code rood is voor het klimaat. We zullen ernaar streven dat alle plannen klimaatvriendelijk uitvoerbaar worden. It kin gewoan!

Meer weten over onze plannen en idealen voor Fryslân voor de komende vier jaar? Kijk bij onze standpunten over klimaat en energie:

Klimaat en energie
De zorg voor onze omgeving is een belangrijke taak van de provincie. De zeespiegel stijgt. En heel veel mensen leven in een gebied onder de zeespiegel. De mensen na ons verwachten nu maatregelen van ons. Maatregelen die zorgen voor droge voeten later en voor een betaalbaar klimaat later.

GrienLinks wil dat we een schone planeet en een schone provincie nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen. GrienLinks kiest voor versnelde vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en voor stevige maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Lees al onze plannen of download het verkiezingsprogramma.