Dit hebben we bereikt: geen verslechtering van de bodem

We hebben plannen en idealen voor de komende vier jaar. En dit hebben we nu al bereikt: we hebben ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de bodem niet verder mag verslechteren. Er moet worden gehandhaafd op het dumpen van schadelijke (chemische) stoffen. It kin gewoan!

Meer weten over onze plannen en idealen voor Fryslân voor de komende vier jaar? Kijk bij onze standpunten over schone bodem en schoon water :

Schone bodem en schoon water
Herstel van de natuur is en blijft nodig. We moeten de kwaliteit van omgeving om ons heen verbeteren. Voor GrienLinks kan dat niet wachten. Afspraak is afspraak.

Schoon water, schone lucht en een schone bodem is geen luxe: iederéén heeft recht op schoon water, schone lucht en een schone bodem. Boeren, inwoners en bedrijven moeten zich samen inzetten voor minder gif en minder stikstof.

Lees al onze plannen of download het verkiezingsprogramma.