Debat over verkenning nieuwe coalitie: wat is de koerswijziging?

“Wat is de koerswijziging?”, vroeg GrienLinks fractievoorzitter Charda Kuipers zich af in het duidingsdebat over de verkenning naar een nieuwe coalitie met BBB, PvdA, CDA en CU (5 april 2023). Wat GrienLinks betreft had ook in de verkenningsfase meer over de inhoud gesproken moeten worden. Welke conclusies hebben CDA, PvdA of ChristenUnie getrokken uit het zetelverlies? Welke andere keuzes of oplossingen gaan zij maken en kiezen? Wat gaan deze partijen doen om het vertrouwen van de burger te laten groeien? We moeten oplossingen vinden op cruciale dossiers zoals biodiversiteit, water, energie, natuurherstel, leefbaarheid en landbouwtransitie.

Charda Kuipers in het debat:

Voorzitter,

Na wéér vier jaar stilstand en uitstel van alle belangrijke opgaves. – Voor de nieuwe collega’s onder ons: GrienLinks vindt zo ongeveer alles heel belangrijk 🙂 – maar in ieder geval cruciale dossiers zoals biodiversiteit, water, energie, natuurherstel en de landbouwtransitie. Na wéér vier jaar terugschroeven van investeren in cultuur, leefbaarheid, maatschappelijke organisaties en het openbaar vervoer. Na wéér vier jaar uitstel op uitstel van belangrijke keuzes op zowat álle beleidsterreinen en de opgesoupeerde NUONgelden.

Wij keken uit naar het oppakken van verantwoordelijkheid, naar pragmatisch en realistisch werken aan het algemene belang. Zelf wilden we dat heel graag doen met in ieder geval de PvdA, dat was duidelijk.

Toen was de kiezer aan zet. Die heeft luid en duidelijk gesproken, maar wat zei ze eigenlijk? In ieder geval leeft breed de gedachte dat het vertrouwen in de overheid tot een dieptepunt is gezakt. En zien we duidelijk dat de regeringspartijen ook hier zijn afgestraft.

Maar het wordt diffuus als we gaan kijken naar de winst van BBB, een heel nieuwe partij in Fryslân. Het bevestigt voor ons dat er duidelijk behoefte is aan een fikse koerswijziging! Dat is spannend en hoopvol, want we hebben nog geen idee waar BBB, met 14 nieuwe mensen, precies heen wil.

Een informerende ronde was in onze ogen bij uitstek geschikt geweest om daar meer zicht op te krijgen. Daarnaast vonden wij het logisch om te beginnen bij die partijen, die de toorn van de kiezer niet of nauwelijks hebben gevoeld. Uitdrukkelijk hebben we bij de heer Stoffer aangegeven dat het niet aan GrienLinks was om een voorkeurscoalitie te benoemen. Ook hebben we meerdere onderwerpen benoemd waarop wij graag inhoudelijk het gesprek zouden willen voeren.

Zover is het echter niet gekomen. Er ligt nu een advies van de informateur, zónder dat de inhoud nader verkend is. Ondanks de uitgestoken hand van BBB.

Waar is de koerswijziging? Want nergens in de gespreksverslagen lezen wij terug welke andere keuzes of oplossingen CDA, PvdA of ChristenUnie gaan maken en kiezen. Welke conclusies zij hebben getrokken uit het zetelverlies? Wat gaan deze partijen doen om het vertrouwen van de burger te laten groeien?

Er liggen serieuze opgaven op het bord van de provincie, die vragen om een serieuze aanpak en een serieuze zoektocht naar een werkbaar antwoord. De wet niet accepteren is daar geen onderdeel van.
GrienLinks is dus niet gediend van de vrijheid die de heer Stoffer heeft genomen om een politieke oproep aan Den Haag te doen. Dit getuigt niet van het ‘boven de partijen opereren’ de basis waarop de informateur op pad is gestuurd.

Voor het overige voelt GrienLinks er wel voor om het voorbeeld van Zeeland te volgen. En de verkenning opnieuw te doen: vanuit de inhoud nog eens zorgvuldig te kijken welke richting Fryslân op wil en welk team het beste bij de provincie past.

In elk geval vragen wij de formerende partijen om open te staan voor input van derden. GrienLinks doet daarbij een oproep om de vele brieven die binnen komen van organisaties, burgers, gemeenten, die suggesties doen voor de komende vier jaar serieus te nemen. Voorzie deze brieven van een antwoord en ga in op hetgeen zij vragen, wat gaan jullie daarmee doen? Geef diezelfde ruimte aan de overige fracties.

Tenslotte voorzitter,
GrienLinks heeft zich de afgelopen vier jaar laten leiden door de inhoud, het openstaan voor andere en nieuwe ideeën en iedereen te benaderen met hetzelfde respect. Ook de komende vier jaar zullen wij op deze wijze politiek bedrijven.