Vragen over goed werkgeverschap in Openbaar Vervoer

Al wekenlang voeren personeelsleden van het regionale vervoer actie voor een cao met een beter loon en een lagere werkdruk. Het ziekteverzuim in het streekvervoer is volgens FNV opgelopen tot twintig procent. Elsa van der Hoek: “Dit baart ons zorgen. De provincie is de opdrachtgever van het busvervoer (en treinvervoer). Als opdrachtgever mogen wij ons mede verantwoordelijk voelen voor goede werkomstandigheden voor het personeel van het openbaar vervoer.” Daarom stelde ze op 8 maart 2023 vragen aan het college.

Lees hier de antwoorden van het college

Werkdruk te hoog
“Grote oorzaken zijn de veel te krappe rijtijden (…) Samen met de toch al krappe arbeidsmarkt zorgt dat voor uitvallende bussen en nog hogere werkdruk”, zegt de FNV. Bij de te hoge werkdruk kan gedacht worden aan te weinig of korte pauzes (door inhalen van vertraging door verkeersdrukte), een onregelmatig rooster, lange werktijden en te weinig tijd voor een sanitaire stop. Elsa van der Hoek: “Al meerdere malen hebben we extra aandacht gevraagd voor goede werkomstandigheden voor buschauffeurs. Ook bij de behandeling van de noodconcessie. In het Programma van Eisen van de noodconcessie is daarover het volgende opgenomen:

Goed werkgeverschap 3.5.17
De provincie wenst goed werkgeverschap en daarbij speciale aandacht voor personeelstevredenheid, voldoende substantiële pauzes, eindpuntvoorzieningen met toilet, werkdruk, voorkomen van ziekteverzuim, voldoende opgeleid personeel, professionele aansturing door de vervoerder en aandacht voor Sociale Veiligheid. Jaarlijks rapporteert Concessiehouder over (minimaal) de genoemde aspecten van goed werkgeverschap. Op het moment dat uit de rapportages blijkt dat goed werkgeverschap in het geding komt, zal Concessiehouder een verbeterplan indienen.

Vragen
De GrienLinks Statenfractie vraagt het college of ze de oorzaken weet van de personeelskrapte en het ziekteverzuim en wat ze daaraan gedaan hebben. Ook wil de fractie weten wat het college heeft gedaan om ‘goed werkgeverschap’ te bevorderen.