GrienLinks wil versnelling van maatregelen voor schoon water

De statenfractie GrienLinks vindt de uitkomsten van het onderzoek van Wetterskip Fryslân naar de kwaliteit van het Friese zuiveringswater zeer zorgelijk. In het gezuiverde water zijn te hoge concentraties van schadelijke stoffen gevonden, zoals pesticiden en medicijnresten. De fractie stelt vragen aan het college of dit gevaar oplevert voor het drinkwater in Fryslân en of het college bereid is met voorstellen en maatregelen te komen om sneller te zorgen dat de kwaliteit van het water verbetert.

Lees hier de antwoorden van het college

Statenleden Elsa van der Hoek en Jochem Knol: “De kwaliteit van het water zou volgens de regels van de Kaderrichtlijn Water in 2027 op orde moeten zijn. Maar onze provincie loopt flink achter en heeft besloten dat dat ook wel later kan. Wij zijn daar erg op tegen en hadden al eerder gevraagd om een versnelling. Die was echter nog weinig concreet. Gezien de alarmerende uitkomsten van het onderzoek vinden we het onverantwoord om nog langer te wachten. Er moet uitgezocht worden wat dit inhoudt voor de gezondheid van onze inwoners. Daarnaast moet gekeken worden wat er nu moet gebeuren om het te verbeteren, wat dat kost en hoe we alsnog de deadline kunnen halen van 2027.”

Daarnaast wil de fractie van het college weten of spuitvrije zones kunnen bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en of er overleg plaatsvindt met bijvoorbeeld zorginstellingen om te voorkomen dat medicijnresten in het (grond)water terechtkomen.