Vragen over te laat inleveren natuurdoelanalyses

Jochem Knol diende samen met PvdD, SP en D66 vragen in bij het college over het laat inleveren van de zogenaamde natuurdoelanalyses. Deze zijn nodig om doelen te bepalen voor de gebiedsprocessen. Doelen die gaan zorgen dat de natuur wordt hersteld en verbeterd. De provincie Fryslân heeft aangekondigd die analyses niet op 1 april 2023 bij de Minister in te leveren, maar pas op 1 juli 2023.

Lees hier de antwoorden van het college

Vragen
De partijen wilden vooral weten wat de oorzaak is van het later aanleveren van de natuurdoelanalyses (NDA’s) en wat de gevolgen zijn voor de oplevering van het Fries Nationaal Programma Landelijk Gebied (FPLG). Ook willen de partijen weten of het niet tijdig indienen van de NDA’s consequenties heeft.