Statenfracties maken zich zorgen over gif in grutto’s

De Statenfracties GrienLinks, PvdD, SP en D66 maken zich ernstig zorgen over de hoeveelheden gif die wordt aangetroffen in grutto’s. Door hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma is onderzoek gedaan naar de leverinhoud van elf volwassen grutto’s. In de onderzochte levers zijn in totaal 49 verschillende landbouwgiffen, zoals glyfosaat aangetroffen. Tevens zijn medicijnresten, producten van persoonlijke verzorging en industriële chemicaliën in de onderzochte levers in verhoogde gehalten aanwezig. De fracties stellen vragen aan het college.

Lees hier de antwoorden van het college

Jochem Knol, Statenlid voor GrienLinks: “Wij maken ons grote zorgen over de negatieve effecten die dit kan hebben. Het aantal weidevogels neemt ondanks alle maatregelen die genomen worden nog steeds af. Wij willen weten wat de oorzaken en gevolgen zijn van de verhoogde gehalten aan giftige stoffen die in de weidevogels zijn aangetroffen. Niet alleen in landbouwgebieden, maar ook elders gaat er iets ernstig mis. Als we de oorzaken niet weten is het huidige weidevogelbeheer mogelijk dweilen met de kraan open.”

De fracties willen onder andere weten of er in het huidige weidevogelbeheer nu al beperkingen aan het gebruik van pesticiden worden opgelegd. En als dat niet het geval is of het college bereid is zo snel mogelijk aanvullende maatregelen te nemen voor het beperken van pesticiden en andere stoffen. Verder vragen de partijen of Gedeputeerde Staten, al dan niet samen met andere organisaties, aanvullend onderzoek wil meefinancieren.