Vragen over wenselijkheid gebruik staalslakken ivm risico’s voor mens en milieu

“Wij willen van het college weten wat zij vinden van het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat aangeeft dat er te weinig regels zijn voor het gebruik van staalslakken in de (wegen)bouw. Het RIVM geeft aan dat als de staalslakken in contact met water komen er ‘vrijwel alle denkbare zware metalen’ uit weglekken. Ook in Fryslân wordt dit restproduct van Tata Steel gebruikt (bij o.a. de Centrale As). Wij vinden dat het gebruik van de staalslakken op deze manier moet stoppen. Daarom stellen wij vragen aan het college,” zeggen Elsa van der Hoek (GrienLinks) en Sijbe Knol (FNP).

Lees hier de antwoorden van het college

Rapport ILT: grote risico’s voor mens en milieu
De ILT geeft aan dat de huidige regels voor het gebruik van staalslakken de risico’s voor mens en milieu onvoldoende afdekken. Het materiaal komt vrij bij de productie van staal en geldt als ‘gewoon’ bouwmateriaal, waardoor er weinig eisen aan worden gesteld en er geen toezicht op is.

Staalslakken zijn daarbij goedkoper dan zand en grind en zijn op veel plaatsen toegepast. Dit heeft mogelijk grote gevolgen voor de gezondheid van mensen, heeft een negatieve invloed op het milieu en beïnvloedt de kwaliteit van de grond en het grond- en oppervlaktewater.

Bij de Centrale As is de provincie hiermee al geconfronteerd. Het betrof daar het op grote schaal toepassen van staalslakken in min of meer geconditioneerde (afgedekt en boven het grondwater) omstandigheden. Hier heeft de fractie GrienLinks al drie keer eerder vragen over gesteld. Maar ook kleinschalige niet afgedekte (ongeconditioneerde) toepassingen leveren (soms ook grote) risico’s op.