Vragen over fietspad door weidevogelland Goingarijp

Vijf partijen uit de Staten, GrienLinks, SP, PvdD, D66 en FNP stellen vragen aan het Friese college over het voornemen om een recreatief fietspad door weidevogelland bij Goingarijp aan te leggen. Ook schreven zij een ingezonden stuk met kritiek op dit voornemen.

Lees hier de antwoorden van het college

Op de fiets rond het Sneekermeer
Wat gaat voor? Onze weidevogels of het fietsrondje rond het Sneekermeer? Recreatieschap Marrekrite heeft in opdracht van de gemeente De Fryske Marren een recreatief fietspad bedacht door het weidevogelgebied Ballingbuersterpolder bij Goingarijp. Daarmee wordt voor recreanten een extra mogelijkheid gecreëerd om van het mooie gebied in zuidwest Fryslân te genieten. Maar het gaat heel slecht met de weidevogels in Fryslân. Door de lage waterpeilen en het ontbreken van goede leefgebieden is er voor de weidevogels steeds minder ruimte. De provincie probeert, samen met natuurbeschermingsorganisaties en agrarische natuurcollectieven, uit alle macht het tij te keren en heeft initiatieven genomen het gebied waar weidevogels zich thuis voelen te vergroten. Maar dat gaat moeizaam. Het aantal weidevogels neemt nog steeds verder af.

Een recreatief fietspad door een kwetsbaar weidevogelgebied zorgt voor verstoring. Uit onderzoek blijkt dat aan weerszijde van een fietspad in een strook van ongeveer 200 m geen weidevogels gaan broeden. Dat betekent dat we met de aanleg van een kostbaar fietspad in een klap op tientallen hectares grasland weidevogels wegjagen. In een ecologisch rapport wordt dan ook geadviseerd het fietspad tijdens het broedseizoen af te sluiten. Maar wie gaat dat handhaven? Met het verloren gaan van kwetsbaar weidevogelland om een korter rondje rond het Sneekermeer mogelijk te maken is niemand gebaat.

Natuurlijk moeten we kunnen genieten van onze mooie omgeving. Maar een omgeving waar geen plaats is voor planten en dieren is leeg. Onze weidevogels verdienen rust om te kunnen broeden. De gemeente heeft de opdracht 10 jaar geleden aan de Marrekrite gegeven. Het aantal weidevogels is sindsdien nog verder afgenomen. In de Ballingbuersterpolder is verdere verstoring daarom ongewenst. Een aantal partijen in de gemeenteraad heeft al laten weten hun twijfels over dit plan te hebben. Ook in de Staten is er meermaals uitgesproken dat aantasten van weidevogelland ongewenst is. Laten we kiezen voor de weidevogels!

Jochem Knol, Statenlid GrienLinks
Menno Brouwer, Statenlid PvdD
Hanneke Goede, Statenlid SP
Sijbe Knol, Statenlid FNP
Danny van der Weijde, D66