GrienLinks blij met aandacht voor funderingsschade in FPLG

In het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) is een bedrag van 500 miljoen euro opgenomen voor de aanpak van funderingsschade. In Fryslân staan tenminste 8100 woningen die leiden onder de schade aan funderingen door het verlaagde waterpeil. Daardoor zijn de houten palen onder funderingen gaan rotten en dit leidt tot grote schade aan woningen. GrienLinks vroeg al langer om aandacht voor deze problematiek en dat leidde in 2022 tot een voorstel van meerdere partijen waarbij 40% van de schade aan woningen tot een maximum van 40.000 euro door de provincie vergoed kan worden. Voor komende jaren is er maximaal vijf miljoen euro voor herstel van de funderingen beschikbaar. Dat is veel te weinig.

Voor de verdere schadeafhandeling heeft Gedeputeerde Staten in het concept FPLG voorgesteld dat er vijfhonderd miljoen voor funderingsherstel door het rijk beschikbaar wordt gesteld. Met het geld dat in het concept FPLG wordt aangevraagd, zouden 12.500 woningeigenaren subsidie kunnen krijgen om een woning te herstellen. Dat betekent dat de funderingsschade een nog duidelijkere plek krijgt in de opgaven waar de provincie voor staat en dat de problematiek eindelijk echt serieus wordt genomen.

GrienLinks is hier bij monde van Jochem Knol blij mee: ‘ Het is een heel belangrijk onderwerp en het heeft te lang geduurd voor hier aandacht voor kwam. Samen met andere partijen hebben we hier hard aan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Voor het gebied en voor de bewoners is de aandacht voor de funderingsproblematiek goed nieuws. We hopen dat dit ook in het definitieve voorstel overeind blijft en dat het Rijk fors gaat bijdragen om de bewoners te helpen. Daar zetten we als GrienLinks op in.’ De partij vraagt nog wel speciale aandacht voor de mensen van wie hun huis inmiddels onherstelbaar is beschadigd. Knol: ‘Deze mensen verdienen een speciale regeling, want dit is het gevolg van beleid ten aanzien van het verlagen van de waterpeilen. De onzekerheid waar mensen buiten hun schuld mee geconfronteerd zijn moet snel opgelost worden.’