Vertrouwenspersoon voor alle leden van GroenLinks

Ook binnen de partij GroenLinks kun je ongewenste omgangsvormen ervaren of een vermoeden hebben van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand. Je kunt dan terecht bij één van de vertrouwenspersonen van GL.

De vertrouwenspersoon (VP) biedt je een luisterend oor, denkt mee over mogelijke vervolgstappen en oplossingen. De regie blijft altijd bij de melder: die bepaalt of en wat er moet gebeuren. De VP is gebonden aan vertrouwelijkheid, tenzij er een vermoeden is van een ernstig strafbaar feit. De VP doet geen onderzoek of waarheidsvinding en is geen bemiddelaar of mediator. Daarnaast kan de VP GL gevraagd en ongevraagd advies geven en informatie geven over de werkwijze en taak van de vertrouwenspersonen.

Ongewenste omgangsvormen
Met ongewenste omgangsvormen bedoelen we alles in de omgang wat als ongewenst/ kwetsend wordt ervaren en als gevolg heeft dat de medewerker zich niet langer veilig voelt op de werkplek. Sommige vormen van ongewenste omgangsvormen zijn voor iedereen duidelijk: discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreigingen, roddelen, pesten en andere vormen van fysiek en psychisch geweld. Andere vormen zijn meer subtiel, maar kunnen evengoed het werk hinderen of het plezier in het werk sterk doen verminderen.