Inbreng GrienLinks voor formatie 2023-2027

Charda Kuipers: “Wij hebben op 5 juni een brief gestuurd naar de formerende partijen en de formateur met de voor ons belangrijke punten. We hopen dat de partijen in ieder geval een deel van onze punten overnemen. GrienLinks onderstreept dat los van politieke kleur, wereldbeeld of overtuiging er de komende vier jaar vooral behoefte is aan politieke daadkracht: het maken van keuzes in het algemene belang. Doorhakken van knopen en verantwoordelijkheid dragen voor pijnlijke keuzes vergt moed. Wij wensen dat PS en GS deze moed de komende vier jaar zullen tonen.

Op de foto vlnr: Jochem Knol, Elsa van der Hoek, Rik Berends, Charda Kuipers

In ieder geval verwachten wij terug zien in het formatie-resultaat:

Heel Fryslân heeft baat bij een duurzaam en schoon watersysteem; een vitale bodem is de basis voor een gezonde leefomgeving en onze voedselproductie.
• Dat betekent concrete maatregelen op de korte termijn uit te voeren, die bijdragen aan de doelen – op water, natuur en klimaat – waar Fryslan zich aan heeft te conformeren (ten minste op het gebied van klimaat/veenweide/KRW/NNN/stikstof/duurzame kringloop) binnen de gestelde termijnen.

De bereikbaarheid en vitaliteit van onze dorpen, en leefbaarheid voor Fryske inwoners op het spel.
• Mensen moeten zich gesteund voelen door de provinciale overheid
• Zorg voor veilig, schoon en betaalbaar verplaatsen (wandelen, fietsen, varen, auto en openbaar vervoer)
• Versnelde energietransitie met aanpak van energie armoede (omschakeling naar hernieuwbare betaalbare bronnen en isolatie van woningen)

Als specifieke bijdrage van GrienLinks voor het bestuursakkoord doen wij de volgende voorstellen:
• Vervolg op het reeds ingezette biodiversiteitsherstelplan
• Vervolg op het initiatief ‘Naar een schone leefomgeving’ met uitbreiding naar een plan van aanpak medicijnresten
• Provinciale ondersteuning voor de bovenlokale sociale infrastructuur (maatschappelijke organisaties)