Groene Kus voor Thewis Kooistra

Woensdag 21 juni 2023 kreeg Thewis Kooistra uit Leeuwarden een ‘Groene Kus’ van de Statenfractie van GrienLinks. De ‘Groene Kus’ bestaat uit een oorkonde, een beker en iets lekkers. Thewis zet zich in voor het behoud van de vliegroutes van de vleermuizen bij het nieuwe Cambuur stadion. De routes waren vernield bij het bouwen van het nieuwe stadion. Elsa van der Hoek (GrienLinks): “Als waardering voor je inzet voor de vleermuizen geven we je deze Griene Tút. En niet alleen voor de vleermuizen, want je zet je altijd in op het groene én het sociale. Heel erg bedankt!”

Gemeente in gebreke
De vliegroutes van de vleermuizen bij het Cambuur WTC stadion waren aangetast of zelfs helemaal weggehaald bij de bouw van het stadion. Bomenrijen waren gekapt en lantarenpalen geplaatst, zodat er licht op het water schijnt. De vleermuizen vliegen daar dan niet meer langs. De gemeente had zich niet gehouden aan de ontheffingen in de milieuvergunning die voor de bouw was afgegeven. Door de inzet van Thewis heeft de provincie ingegrepen en de gemeente gedwongen om alsnog aan alle voorwaarden voor de ontheffing van de milieuvergunning te voldoen. Het is nu anderhalf jaar later en nog steeds zijn niet alle maatregelen getroffen. Thewis Kooistra: “Nog steeds moet er bij de noordelijke parkeerplaats van de McDonalds een aarden wal worden gemaakt, zodat het licht van de koplampen van de auto’s niet op het water schijnt. En ook moet er aan de zuidoostkant van het stadion nog steeds amberkleurig licht in de lantaarnpalen worden gezet. Het duurt wel lang…”. Hij was blij met de waardering die hij voor zijn werk kreeg van de Statenfractie.