Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie juni 2023

De formatie van een nieuw Fries college na de provinciale verkiezingen is afgelopen week mislukt. De PvdA liet weten er uit te stappen. De overgebleven partijen, BBB, CDA en CU waren – voorzichtig gezegd – niet blij. Op 28 juni werd het formatieproces besproken in de Staten. Het was een fel debat. Charda Kuipers probeerde met veel inzet twee dingen te bereiken: openbaarheid van het akkoord en behoud subsidie voor Doarpswurk. Beide voorstellen werden niet gehonoreerd. HIeronder is meer over het debat te lezen.

Ook is hieronder te lezen wat onze inbreng is geweest voor het (nu nog steeds te schrijven) coalitieakkoord.

Charda Kuipers: “Het is helder, de verhoudingen zijn veranderd in de politiek na de verkiezingen van afgelopen maart. Onze standpunten vinden minder weerklank bij de andere partijen. In de samenleving echter zien we op heel veel plekken een kanteling en bewustwording dat het zo niet langer kan. Er moet iets veranderen in hoe we omgaan met onze leefomgeving en elkaar. Daar zullen we ons met alle kracht voor in blijven zetten.”

Doe mee! Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

EN…. niet te vergeten: de tweede aflevering van de podcast van Berends & van der Hoek is uit!

In aflevering 2 gaan Elsa en Rik in gesprek over seks in de duinen, de Eerste Kamerverkiezingen en het Fries Programma Landelijk Gebied. Uiteraard brengt Jochem het niveau weer omhoog in de lift. Elsa en Rik maken ook kennis met andere bewoners van het Provinciehuis: de VVD-fractie en Jos van de koffiecorner. Tot slot waagt Charda zich aan de voorspelling: “Hoe lang houdt de nieuwe coalitie stand?

Je kunt de aflevering HIER beluisteren

Debat over formatie fel en vol emoties

De onderhandelingen in Fryslân over een nieuw college door BBB, CDA, CU en PvdA liepen vorige week vast door het uitstappen van de PvdA. Dat maakte veel emoties los bij de drie andere formerende partijen. De persconferentie van de drie partijen met de formateur riep ook weer de nodige reacties op. Op woensdag 28 juni 2023 stond het formatieproces op de agenda van de Staten. Charda Kuipers: “Het is nog niet te laat om een andere koers in te slaan, voorzitter, Het is voor iedereen vervelend dat er nu geen bestuursakkoord kan worden besproken. Laten we dat op een andere wijze doen, op basis van respect voor elkaar en transparantie. Dus maak het bestuursakkoord voor iedereen openbaar, niet alleen voor de 32 Statenleden die het al kennen, maar ook voor de 11 Statenleden die het nog niet kennen.”

Kuipers probeerde via interrupties de partijen te bewegen tot het openbaar maken van het akkoord. De drie formerende partijen BBB, CDA en CU (plus FNP en PvdA) weigerden dat in verschillende bewoordingen. Abel Kooistra van BBB zei het het kortst: “Nog even geduld. Op 19 juli komt er voor iedereen duidelijkheid.”

Verder lezen?

Inbreng GrienLinks voor de formatie 2023-2027

Op de foto vlnr Jochem Knol, Elsa van der Hoek, Rik Berends en Charda Kuipers

Charda Kuipers: “Wij hebben op 5 juni een brief gestuurd naar de formerende partijen en de formateur met de voor ons belangrijke punten. We hopen dat de partijen in ieder geval een deel van onze punten overnemen. GrienLinks onderstreept dat los van politieke kleur, wereldbeeld of overtuiging er de komende vier jaar vooral behoefte is aan politieke daadkracht: het maken van keuzes in het algemene belang. Doorhakken van knopen en verantwoordelijkheid dragen voor pijnlijke keuzes vergt moed. Wij wensen dat PS en GS deze moed de komende vier jaar zullen tonen.

Verder lezen?

Groene Kus (Griene Tút) voor Thewis Kooistra

Woensdag 21 juni 2023 kreeg Thewis Kooistra uit Leeuwarden een ‘Groene Kus’ van de Statenfractie van GrienLinks. De ‘Groene Kus’ bestaat uit een oorkonde, een beker en iets lekkers. Thewis zet zich in voor het behoud van de vliegroutes van de vleermuizen bij het nieuwe Cambuur stadion. De routes waren vernield bij het bouwen van het nieuwe stadion. Elsa van der Hoek (GrienLinks): “Als waardering voor je inzet voor de vleermuizen geven we je deze Griene Tút. En niet alleen voor de vleermuizen, want je zet je altijd in op het groene én het sociale. Heel erg bedankt!”

Verder lezen?

Vragen over gebruik gif lelieteelt na uitspraak rechter Drenthe

“We zijn heel blij met de uitspraak van de rechter over het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de lelieteelt in Drenthe. Ook in Fryslân worden lelies geteeld. Daarom stellen we vragen aan ons college”, zeggen Jochem Knol (GrienLinks) en Menno Brouwer (Partij voor de Dieren).

Lees hier verder

Vragen over staalslakken (het vervolg): waar liggen die nog meer?

Elsa van der Hoek stelde het college op 5 juni 2023 nog een keer vragen over staalslakken. Staalslakken zijn een restproduct die gebruikt worden onder wegen zoals de Centrale As of in fundamenten. Ze wil weten of er ook ergens anders in de provincie staalslakken gebruikt zijn in de grond.

Asbestverspreiding in Goor als voorbeeld

De fractie noemt het voorbeeld van de asbestverwerking in Goor. Daar werd asbesthoudend materiaal op erven en dammen in en rond woningen en bedrijven verwerkt. Het gevolg hiervan was dat in een heel groot gebied relatief kleine hoeveelheden asbesthoudend materiaal gevonden is. Dit heeft geleid tot een zeer grootschalige sanering, waarbij honderden, zo niet duizenden kleinere en grotere locaties, waaronder vele tuinen bij woningen, zijn gesaneerd. Elsa van der Hoek: “Zou dat hier in Fryslân ook met de staalslakken gebeurd kunnen zijn?”

Verder lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl