GrienLinks verbijsterd over terughoudende aanpak van provincie in transitie naar duurzame landbouw: politieke moed nodig

Op 10 juli 2023 presenteerde de Noordelijke Rekenkamer (NRK) haar onderzoeksrapport met een ‘terugblik’ op de aanbevelingen uit het vernietigende vorige rapport in 2020 over het effect van het duurzame landbouwbeleid van de provincie. Toen was de conclusie dat de provincie 21 miljoen euro aan duurzaam landbouwbeleid had uitgegeven, maar geen idee had of dat resultaat had opgeleverd. De provincie heeft in 2020 alle aanbevelingen uit dat rapport overgenomen. De Noordelijke Rekenkamer heeft gekeken of de provincie het dit keer wél goed heeft aangepakt. De NRK heeft dus getoetst of de aanbevelingen in de praktijk zijn gebracht.

Jochem Knol (GrienLinks): “Wij zijn verbijsterd over het resultaat van dit rapport over landbouwbeleid. Het is drie jaar later. En nog zijn niet alle instrumenten ingezet, zijn de doelen nog steeds niet concreet genoeg en nog.laat de provincie na om sturende regels voor de landbouw in bijvoorbeeld de Verordening Romte te zetten. De problemen voor de boeren en de natuur zijn groot en duidelijkheid is gewenst, doe er dan wat aan en maak gebruik van alle beschikbare middelen! De échte keuze voor een landbouw en natuur in balans met elkaar zijn nog niet gemaakt. We geven veel geld uit aan projecten maar hebben geen idee wat de effecten zijn. Dat vinden we onverantwoord. We zijn heel benieuwd wat het nieuwe college volgende week op dit gebied te bieden heeft.“

Het rapport
In het rapport van de NRK staat te lezen dat de provincie nog steeds geen duidelijk beeld heeft hoe de provincie in 2030 een ecologisch duurzame landbouw kan bereiken. Ook schetst de NRK dat de provincie wel degelijk ‘regulerend of sturend’ op kan treden met bijvoorbeeld ruimtelijk instrumentarium. Ook, zegt de NRK, had de provincie meetbare resultaten moeten vragen. De NRK somde in haar rapport uit 2020 zelfs een paar voorbeelden op, zoals biodiversiteit en grondgebondenheid, aantal biologische bedrijven, afname CO2 uitstoot, gebruik gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest.

Jochem Knol: “Allemaal zaken waar we als GrienLinks al diverse malen om gevraagd hebben. Het zijn politieke keuzes die verhinderen dat er daadwerkelijk stappen worden ondernomen om de transitie in de landbouw door te zetten. Die verandering in de landbouw is van groot belang en schept de gevraagde duidelijkheid voor de boeren en de natuur. Schone bodem, schoon water, schone lucht en gezond voedsel, dat hebben we allemaal hard nodig. Zowel de burgers als de boeren. Voor zo’n verandering is veel moed nodig. In deze politiek spannende tijden hopen we op die moed.”

Lees hier meer over de behandeling van de landbouwagenda (vlak na het uitkomen van het vorige rapport over duurzame landbouw van de NRK)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *