Funderingsherstel huizen met code rood perspectief door breed aangenomen motie

Op woensdag 12 juli 2023 werd een samengevoegde motie voor herstel van funderingsschade van code rood woningen door bijna alle partijen aangenomen in de Staten (alleen FvD stemde tegen). Het voorstel GS ging uit van een leenfaciliteit voor de code rood huizen (huizen die ernstige funderingsschade hebben opgelopen door bodemdaling). De samengevoegde motie voegde daar nog een alternatieve optie aan toe (een eenmalig subsidiebedrag).

Lees hier de bijdrage van Jochem Knol

Voorstel en aanpassingen
Het voorstel van GS – met de leenfaciliteit – was een uitwerking van een aangenomen motie van GrienLinks, FNP en PvdA die tijdens de vergadering van PS in december 2022 in was gediend. De partijen vonden tijdens de vergadering van juli 2023 dat er meer tempo gemaakt moest worden én dat er meer mogelijkheden voor ondersteuning moesten komen.
Er werd een motie van BBB CDA FNP CU JA21 ingediend, die vroeg om het voeren van een gesprek met de bewoners. Ook werd er een motie van PvdD GL SP D66 ingediend die vroeg om uitbreiding van de uitgewerkte regeling met nog een extra optie (naast de leenregeling ook de mogelijkheid van een eenmalig subsidiebedrag). Deze motie is gebaseerd op gesprekken met bewoners. Het geld komt in deze optie meteen beschikbaar, en men maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot een lening. Jochem Knol: “Voor sommige mensen is een lening een molensteen om de nek. De regeling die we voorstellen is bovendien niet duurder voor de provincie dan een lening.”

Debat
“Het is niet EN/EN”, zei Jochem Knol in het debat, “maar OF/OF. De bewoners van de huizen met funderingsschade door bodemdaling kunnen met het voorstel in onze motie een beroep doen op een leenmogelijkheid, maar in plaats daarvan kunnen ze ook kiezen voor in een keer een subsidiebedrag. Hiermee bieden we mensen in verschillende situaties opties. Niet iedereen wil of kan een lening afsluiten…”. Hij rekende voor dat met de leenfaciliteit meer geld naar de bewoners ging en met het eenmalige subsidiebedrag minder. Hiermee overtuigde hij de andere partijen. In twee schorsingen werden de moties in elkaar geschoven. De bewoners waren er blij mee. In de motie en ook in het debat werd gevraagd ook gesprekken te voeren met de bewoners die al op eigen kosten de funderingsschade hebben hersteld.