Motie geen vervuilde grond met PFAS in zandwinputten storten

Op woensdag 12 juli 2023 dienden SP, GrienLinks, PvdD en D66 samen een motie vreemd in. De motie vraagt om een uitspraak over het niet storten van vervuilde grond met PFAS in zandwinputten in Fryslân. De motie werd met 31 stemmen voor en 9 stemmen (JA21, VVD, CDA, FvD) tegen aangenomen.