Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie juli 2023

Op de foto Charda bij de Pride in Kollum, zwaaiend naar de langsvarende bootjes. Het was een mooie dag! #jemagzijnwiejebent

En, vlak voor de zomervakantie, nog twéé Statenvergaderingen, die heel verschillend verliepen…. Een op 12 juli waarin het beleid rond natuur, landbouw, water en klimaat (het FPLG) werd besproken. En er een gezamenlijke motie van bijna alle partijen aangenomen werd voor steun bij funderingsherstel van woningen in het veengebied. En op 19 juli werd het nieuwe college van BBB, CDA, CU en FNP geïnstalleerd. In de ochtend ervoor bespraken de Staten het nieuwe coalitieakkoord. Charda Kuipers: “Dit akkoord laat na om de grote problemen van deze tijd te benoemen, óf om een oplossing aan te dragen, maar doet tegelijkertijd een forse greep uit de spaarpot (eenmalig geld)”. Ook was de voltallige oppositie boos over het voornemen dat elke gedeputeerde een miljoen euro ‘krijgt’ om naar eigen inzicht te besteden in zijn of haar gebied. Charda: ” De Staten hebben altijd het laatste woord, hoe hoog of laag het coalitieakkoord ook anders beweert.” Lees hieronder meer.

Verder nog een bericht over hittestress voor dieren, over het storten van vuile grond met PFAS in Friese zandwinputten en een opiniestuk van Rik Berends (ons commissielid) over Aaltje en het verzorgen van varkens.

We wensen iedereen nog een prettige zomer! We zijn eind augustus weer terug.

Doe mee! Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

EN…. dit keer TWEE afleveringen van de podcast van Berends & van der Hoek!

In aflevering 3 praten Elsa en Rik dit keer over de Titanic, de toestanden in de Friese formatie en de voorspellingen van Charda Kuipers: komen ze een beetje uit? Ook laat Jochem weer in de lift van zich horen, dit keer over de uitspraak van de rechter over het gebruik van gif in de lelieteelt.

De vierde aflevering gaat over een pittig debat rond het formatieproces. Over Keti Koti en de Pride, en over blijven staan waar je voor staat. Elsa en Rik komen Hanneke Goede van de SP-fractie tegen in de wandelgangen en bezoeken de Forum voor Democratie fractiekamer. En natuurlijk is ‘Jochem in de lift’ ook weer aanwezig.

Je kunt aflevering 3 HIER beluisteren

Je kunt aflevering 4 HIER beluisteren

Nieuwe college gaat grote problemen met klimaat, water en natuur uit de weg, maar haalt wel 175 miljoen euro uit de spaarpot.

Op 19 juli 2023 werd het coalitieakkoord van BBB, CDA, CU en FNP van het nieuwe Friese college besproken in de Staten. Charda Kuipers: “Voorzitter, GrienLinks mist tempo en ambitie. Er is snel duidelijkheid nodig: De ene crisis na de andere heeft zich immers aangediend en het is echt belangrijk dat we aan de slag gaan met

  • Biodiversiteit, 80 procent is weg
  • Het klimaat, dat wacht niet!
  • Natuur, dat is geen last maar een lust
  • Water, is leidend en de essentie van ons bestaan.
  • Qrmoede, wonen, energie, daar wordt alleen een beginnetje mee gemaakt, maar we lopen achter.
  • Er moet een landbouwtransitie ingezet, hoezo zijn we de landbouwprovincie van Nederland als er niks ANDERS gaat.
    Dit akkoord laat na om de grote problemen van deze tijd te benoemen, óf om een oplossing aan te dragen.

Verder lezen?

Geen hittestress voor dieren

Op 28 juni 2023 diende Elsa van der Hoek een motie vreemd van de PvdD mee in. De motie vraagt om de hittestress bij dieren te voorkomen. De motie werd niet aangenomen met slechts 7 stemmen voor (PvdD 1, GrienLinks 3, SP 1, PVV 1) voor en 30 stemmen tegen. Elsa pleitte nog extra voor aandacht voor oververhitting bij transport van dieren.

Meer lezen?

Aaltje uit 1978 wist beter hoe voor varkens te zorgen dan wij nu

Opinie van Rik Berends (ook geplaatst in LC en FD)

Ik kan genieten van kleine tweedehandsboekenwinkeltjes. Er zijn vaak allerlei verassende boeken en er is iets met de geur van oude boeken waar ik van houd. Toen ik dus laatst door Leeuwarden liep en in een passage een klein tweedehandsboekenwinkeltje zag, sprong mijn hart een beetje op. In het boekenwinkeltje viel mijn oog als docent geschiedenis (en liefhebber van eten) op een oud kookboekje: Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid. Oorspronkelijk een boekje uit 1878 en dus vol met wat je daadwerkelijk grootmoeders wijsheid kan noemen. En gelukkig kunnen we veel leren van de geschiedenis.

Lees hier meer

Motie aangenomen: geen PFAS in zandwinputten

Op woensdag 12 juli 2023 dienden SP, GrienLinks, PvdD en D66 samen een motie vreemd in. De motie vraagt om een uitspraak over het niet storten van vervuilde grond met PFAS in zandwinputten in Fryslân. De motie werd met 31 stemmen voor en 9 stemmen (JA21, VVD, CDA, FvD) tegen aangenomen.

Lees hier verder

Funderingsherstel ‘code rood huizen’ perspectief door aangenomen motie

Op woensdag 12 juli 2023 werd een samengevoegde motie voor herstel van funderingsschade van code rood woningen door bijna alle partijen aangenomen in de Staten (alleen FvD stemde tegen). Het voorstel GS ging uit van een leenfaciliteit voor de code rood huizen (huizen die ernstige funderingsschade hebben opgelopen door bodemdaling). De samengevoegde motie voegde daar nog een alternatieve optie aan toe (een eenmalig subsidiebedrag).

Lees hier de bijdrage van Jochem Knol

Verder lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl