Als het kalf verdronken is …. over de brand op vrachtschip boven Waddeneilanden

Te gast van Jochem Knol

Vorige week (25 juli 2023) brak op 16 km ten noorden van Ameland brand uit op het schip Fremantle Highway. De brand toont helaas wederom aan dat transport over de zee grote risico’s met zich mee brengt. In 2019 sloegen 342 containers overboord van de MS Zoe. Nog dagelijks worden de Wadden geconfronteerd met de gevolgen ervan.

Twee ongelukken die ten kosten zijn gegaan van de veiligheid en gezondheid van mensen en grote schade toebrengen aan de natuur. Wat onbegrijpelijk is dat in beide gevallen informatie over wat er precies aan boord is niet snel duidelijk was. Na het uitbreken van de brand op de Fremantle Highway werd gesproken over het in brand staan van elektrische auto’s. Er zouden er vijfentwintig aan boord zijn maar het blijken er bijna vijfhonderd te zijn. Bij de MS Zoe werd pas na weken duidelijk wat er zich in de overboord geslagen containers bevond. Wat ook onbegrijpelijk is dat pas na het voltrekken van de rampen aangedrongen wordt op aanvullende maatregelen.

Tarnsport van containers bij slecht weer is met de huidige regels onverantwoord gebleken. Het duurt jaren voordat er maatregelen worden genomen om in ieder geval transport vlak langs de Waddenkust iets veiliger te maken. Deskundigen roepen nu om het hardst dat bijna vijfhonderd elektrische auto’s met volle accu’s op een schip vervoeren onverantwoord is en dat aangescherpte regelgeving noodzakelijk is. Schepen moeten anders worden ingedeeld en er zouden blusinstallaties moeten komen. De vraag is of dit al langer bekend was en waarom zijn dergelijke maatregelen al niet eerder doorgevoerd? Welke belangen spelen hier een rol en wat gaan we eraan doen?

Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Mensen en natuur worden in gevaar gebracht. De overheid wordt op kosten gejaagd, want wie betaalt de kosten voor de berging van de schepen en de kosten, voor zover dat überhaupt nog mogelijk is, voor de schoonmaak van de Noordzee en de Waddenzee? Laten de verantwoordelijke ministers en de Waddenautoriteit hun verantwoordelijk nemen en snel aangeven welke maatregelen genomen moeten worden die de veiligheid en gezondheid van mensen en de waarde van de natuur ten goede komen. De Waddenzee is uniek, laat dat zo blijven.