Vragen over gaswinning boven Waddeneilanden

Het provinciebestuur moet zich verzetten tegen gaswinning boven Schiermonnikoog en Terschelling, vinden partijen in Provinciale Staten. De PvdA, SP, GrienLinks, D66 en PvdD vragen het bestuur om zich tegen de plannen te keren, voordat het te laat is en het kwetsbare Waddengebied beschadigd raakt. Als het aan de bedrijven ONE-Dyas en Kistos ligt komt er een platform boven Schiermonnikoog en proefboringen boven Terschelling.

‘De gaswinning zou grote gevolgen hebben voor onze natuur, daar moet de provincie tegen in actie komen’, reageert woordvoerder Daan Olivier (PvdA) namens de partijen. ‘Zo zal het platform bij Schiermonnikoog gebouwd worden boven op een schelpdierrif dat nog maar kortgeleden is hersteld. Daar leven ook beschermde dieren zoals de bruinvis, kabeljauw en parelduiker. Die dieren zijn nodig voor de balans in de Waddenzee.’ Met de gasboringen komen ook trillingen, geluidsoverlast en verontreiniging door het dumpen van boorgruis en zware metalen. De initiatiefnemers vrezen dat het herstel van de natuur weer teniet wordt gedaan.
Bovendien zou er, als de plannen doorgaan, nog decennia naar gas geboord worden. ‘Terwijl we zo snel mogelijk van het gas af willen om onze CO2-uitstoot te verminderen’, aldus de partijen. ‘Het wordt steeds drukker rond de Waddeneilanden. We moeten voorzichtig zijn met dit kwetsbare natuurgebied, lang niet alles kan.’

Staten tegen gaswinning
De Friese Staten hebben zich uitgesproken tegen gaswinning op Fries grondgebied. Weliswaar ligt het gasveld boven Schiermonnikoog daarbuiten en is dat voor het veld bij Terschelling nog onduidelijk, maar de woordvoerders benadrukken de gevolgen voor Fryslân. Zo moet het gas via pijpleidingen aan land komen en zorgt het bovendien voor mogelijke schade aan het Friese Waddengebied. De partijen vragen het provinciebestuur daarom met de minister in gesprek te gaan om geen toestemming te geven voor de winningsplannen.

Op de foto: GL’ers bij de actie in Ternaard tegen de gaswinning onder de Waddenzee, september 2021