Vragen over natuurcompensatie Fochteloërveen

Het Natura 2000-gebied Fochteloërveen ligt in Fryslân én in Drenthe. De twee provincies werken daarom samen aan het behoud en herstel van dit gebied. Jochem Knol: “Nu blijkt dat er problemen zijn rondom de natuurcompensatie bij het bouwen van een woonwijk in Assen. Daardoor komen foerageergebieden voor onder andere kraanvogels, zwanen en ganzen in de knel. Dit zijn belangrijke doelsoorten van het Natura-2000 gebied Fochteloërveen. Dit betekent ook dat deze vogels op zoek moeten naar nieuwe foerageergebieden. We stellen daarom vragen over de natuurcompensatie aan het Friese college.”

Natuurcompensatie zorgvuldig en ruimhartig
Jochem Knol: “We willen ook graag horen van ons college dat natuurcompensatie zorgvuldig en ruimhartig ingevuld dient te worden uitgevoerd, om zo een gezonde balans tussen wonen, natuur en landbouw te creëren. Ook vinden we dat compensatie voorafgaand aan het verloren gaan van de foerageergebieden geregeld moet zijn. We zijn benieuwd of het college dat met ons eens is.”
GrienLinks wil daarnaast van GS horen welke acties ondernomen worden om de compensatie op een correcte en tijdige wijze te realiseren.

Gevolgen voor boeren en gebiedsplannen
De fractie wil ook van het college weten of het verdwijnen van deze foerageergebieden gevolgen hebben voor onder andere agrariërs in Drenthe en Fryslân rondom het Fochteloërveen en voor andere natuurgebieden rondom het Fochteloërveen. Ook vraagt de fractie zich af of dit consequenties heeft voor de gebiedsplannen in dit gebied.

Op de foto: werkbezoek van Statenleden aan het Fochteloërveen september 2022