Vragen over effecten baggeren Boontjes en Sluis Kornwerd op Waddenzee

Op 12 september 2023 stelde Elsa van der Hoek vragen over de effecten op de Waddenzee van het dieper baggeren van de Boontjes en de verbreding van de sluis bij Kornwerd. Elsa: “Is het wel wenselijk om in te zetten op extra belasting van dit natuurgebied? Hoe is de afweging hierover gemaakt vanuit het initiatief van de vergroting van de sluis bij Kornwerd?”

Eind van het jaar definitieve besluiten
Eind van het jaar staat het definitieve besluit over de Sluis Kornwerd op de agenda. Ook is het onderzoek naar het baggeren van de vaargeul de Boontjes verlengd, waar eind van het jaar een definitief besluit over zal worden genomen. Het is niet duidelijk of in het besluit over de sluis het baggeren, van de sluis, maar ook van de Boontjes, meegenomen is. Intussen komen er berichten naar buiten (ook van de UNESCO) dat het met de Waddenzee niet goed gaat, vanwege de stapeling van effecten van economische activiteiten op de natuur. De UNESCO wil zelfs een algehele milieurapportage over de Waddenzee in het voorjaar van 2024 ontvangen.

Zie hier onze vorige vragen over baggeren van de Boontjes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *