Meerderheid Staten wil geen beperkende regels voor landbouw – NRK rapport

Op 27 september 2023 werd het rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Terugblikonderzoek duurzame landbouw’ behandeld. Al eerder gaf de GrienLinks fractie aan verbijsterd te zijn over de terughoudende aanpak van de provincie in de transitie naar een natuurinclusieve en grondgebonden landbouw. Jochem Knol diende op 27 september een motie in, samen met PvdD, om de ruimtelijke instrumenten die er zijn (grondgebondenheid, grootte van de stallen) nu op een rij te zetten en een keus te maken voor de inzet ervan. Dit was ook de aanbeveling van de NRK.

Lees hier de hele bijdrage van Jochem

Antwoorden college plus toezegging
Gedeputeerde Femke Wiersma (BBB): “We willen aansluiten bij de gebiedsprocessen. We weten nog niet welk instrument waar precies ingezet kan worden. Daarnaast is nog niet bekend welke doelen in welke gebieden worden gekozen, dus is ook nog onduidelijk welk instrumentarium we daarvoor nodig hebben.” Ze ontraadde de motie. Wel zegde ze toe met een lijst te komen waarop het beschikbare instrumentarium zou worden weergegeven dat nu al bekend is en wat nog in ontwikkeling is. Hierop trok Jochem Knol de motie in. Jochem: “Het is in ieder geval iets en meer zit er op dit moment niet in.”

Tegengestelde moties over regels in de verordening
Jochem Knol: “Het NRK adviseert in haar vorige rapport uit 2020 en herhaalt dit in het terugblikonderonderzoek uit 2023: als we als provincie onze doelen willen halen, moeten er ook de juiste instrumenten voor ingezet worden. En de provincie laat na om bijvoorbeeld in de Omgevingsverordening regels op te nemen voor de grondgebondenheid van de landbouw of de grootte van de stallen. Zegt de NRK. Wij willen dat de provincie dat wél doet.”
De BBB fractie diende echter een tegenovergestelde motie in, waarin de instrumenten op ruimtelijk gebied juist níet mochten worden ingezet om de landbouw beperkende regels op te leggen. Jochem Knol: “Deze motie ondergraaft de aanbevelingen van de NRK. Als je deze motie aanneemt, zeg je als Staten het een en doe je echter het ander.”

Helaas werd de motie wel aangenomen met de stemmen van GrienLinks, SP, PvdD, D66, PvdA en FNP tegen.

Debat over kalenderlandbouw in plaats van rapport van NRK
In het debat ging het lange tijd niet over het rapport zelf, maar over een motie van BBB over ‘kalenderlandbouw’. Dit gaat over de datum van 1 oktober die door het Rijk is ingesteld als uiterste datum dat de gewassen van het land moeten zijn. Dit is omdat er anders teveel stikstof in de grond komt. De bedoeling is dat er vanaf 1 oktober stikstofvangend gewas ingezaaid wordt. Veel boeren (en dus ook de BBB) vinden dat dit onhandig is. De motie van de BBB wilde dat de provincie het Rijk zou oproepen voor het afschaffen van deze datum. De motie werd aangenomen. GrienLinks stemde tegen deze motie. In de Tweede Kamer is deze zelfde week een motie aangenomen om de datum met twee weken uit te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *