Tegen bezuinigingen op cultuur en Doarpswurk in bestuursrapportage

Bij de behandeling van de jaarlijkse tussentijdse rapportage over hoe het beleid uitwerkt in Fryslân stemde GrienLinks tegen de bezuiniging op Nij Poadium (cultuur) en Doarpswurk. Ook vroeg Charda Kuipers naar het verdwijnen van de subsidie voor het Netwerk Duurzame Dorpen. Charda: “Dit college is van plan veel (45 miljoen euro) uit de reserves uit te geven, zo blijkt uit de begroting. Waarom dan toch een bezuiniging op deze voor de mienskip essentiële voorzieningen?”

Antwoorden
De tegenstem van GrienLinks mocht niet baten, de bezuinigingen die via de bestuursrapportage werden doorgevoerd op de cultuurorganisaties en Doarpswurk gingen door. In het bestuursakkoord echter wordt gemeld dat die bezuinigingen weer (deels) teruggedraaid gaan worden in de begroting. Charda Kuipers: “Zeer verwarrend dit, maar goed, dan komen we er bij de begroting weer op terug”.
Het antwoord van de gedeputeerde op de vraag over de subsidie voor Netwerk Duurzame Dorpen was: “Dat klopt, die is verdwenen. Maar hier gaan we nog over in gesprek.”

Op de foto een impressie van de ‘wandelgangen’ (in dit geval in de Statenzaal tijdens een schorsing). Charda in gesprek met de CDA fractie, samen met PvdA en VVD statenleden.

Lees hierde hele bijdrage van Charda bij de bestuursrapportage