Vragen over uitstel debat over cultuurbeleid

PvdA, GrienLinks, SP, PvdD en D66 stellen vragen over het uitstellen van het debat over het Friese cultuurbeleid. Edou Hamstra (PvdA) en Charda Kuipers (GrienLinks) namens de partijen: “Waarom houdt het college vast aan het (bezuinigings)besluit uit de vorige periode en vormen de bezuinigingen op cultuur (1,6 miljoen euro!) het uitgangspunt voor het nieuwe cultuurbeleid in de periode na 2025, nog voordat deze discussie in de nieuwe Staten gevoerd is?

Bezuinigingen doorgevoerd en geen debat
Het college stuurde op 29 september 2023 een brief naar Provinciale Staten. In deze brief beschrijft het college dat zij de subsidierelaties op grond van de regeling Musea & kunstinfrastructuur met een jaar verlengen. Het college geeft aan dit te doen omdat zij niet onder hoge tijdsdruk nieuw beleid willen maken. Het college geeft in de brief ook aan dat het nieuwe beleid pas echt scherp geformuleerd kan worden wanneer de taakstellende bezuiniging van 1,6 miljoen op de structurele middelen voor taal en cultuur worden doorgevoerd vanaf 2026. Het vorige college kondigde op 29 juni 2022 bezuinigingen van 1,6 miljoen op de structurele middelen voor cultuur en taal per 2025 aan, net als bezuinigingen op andere programma’s voor in totaal 7,2 miljoen euro. Provinciale Staten heeft toen via een amendement besloten om dit een jaar uit te stellen (voor cultuur vanaf 2026). Zij wilden daarmee de nieuwe Provinciale Staten keuzevrijheid geven
over de structurele begroting. Dit amendement is aangenomen en daardoor zijn deze posten voor in ieder geval 1 jaar tijdelijk gedekt uit de pot ‘vrije reserve’ (VAR). In de brief van het college wordt nu aangekondigd dat de bezuinigingen vanaf 2026 worden doorgevoerd zonder keuzemoment voor de Staten.

Verlenging goed, maar debat moet gevoerd
De indieners van deze vragen vinden het goed dat de regeling musea en kunstinfrastructuur met een jaar wordt verlengd om op korte termijn rust te geven aan de sector maar maken zich ernstig zorgen over de gevolgen die de structurele bezuinigingen gaan hebben voor de sector die nog herstellende is van de coronapandemie en stellen daarom vragen aan het college.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *