Klimaatscenario’s van het KNMI – mondelinge vragen

Charda Kuipers stelde vragen aan het college tijdens de Statenvergadering op 18 oktober 2023 over de klimaatscenario’s van het KNMI. Ze leidde de vragen in met de volgende woorden: “Voorzitter, het is 2 oktober 2070 en mijn dochter viert haar 56e verjaardag. In wat voor Friesland leeft ze dan? Kan ze hier nog wel wonen? Houden de dijken het nog? Hoe zijn de weersomstandigheden? Als we kijken naar de klimaatscenario’s van het KNMI en we kijken naar 2070, zien we het echt veel extremer worden. En dat maakt het zo serieus.

En het lijkt zo ver weg, maar het is zo dichtbij. Want mijn dochter in 2070: kan ze nog kinderen hebben, kleinkinderen?
Wij zijn er misschien dan niet meer, maar zij wel. En op dit moment lijkt het alsof wij het wat te letterlijk nemen: na ons de zondvloed. Maar we moeten er nu wat aan doen.” Ze verwees in haar vragen ook naar de gevoelens van depressiviteit onder een toenemend aantal jongeren.

Debat
“Op welke wijze gaat het college de toenemende waterproblematiek aanpakken? Hoe faciliteert het college zo’n debat over water in de maatschappij? Komt er ook een versnelling in het water- en klimaatbeleid?” vroeg Charda Kuipers aan Friso Douwstra (gedeputeerde die over water gaat). De gedeputeerde antwoordde dat als de vraag zich voordeed bij het maken van beleid, er aandacht aan gegeven zou worden, zoals bij de POVI (de Provinciale Omgevings Visie). Hij kon niet aangeven of er een versnelling ingezet zou worden. Andere partijen (zoals JA21 en PVV) vroegen zich af of het niet wat overdreven was, die klimaatscenario’s. “Klimaatneurose”, zo zei Graansma van de PVV. De gedeputeerde wees beide partijen er op dat het college zich baseerde op de conclusies uit de wetenschap over het klimaat: ” Ik heb de rapporten gelezen en er zijn verschillende scenario’s. Deze zijn compleet realistisch. Er komt duidelijk uit naar voren dat er iets aan de hand is. Als GS volgen wij de wetenschappers.” Daarnaast zei hij: “Ook mijn jongens zijn 58 en 55 jaar in 2070. Kunnen we hier nog wonen in 2070. Ja, maar wel op een andere manier. Ik vind het erg dat mensen daar depressief van worden. Laten we kinderen helpen nuchter te blijven en ze positief ondersteunen, een arm om ze heen slaan.”

Charda vroeg of zij uit zijn antwoorden kon afleiden dat er een klimaatparagraaf in de beleidsstukken zou worden opgenomen. Nee, was zijn antwoord, dat niet meteen. Ook vroeg Charda naar een al in juni 2022 aangenomen motie: ‘Water, klimaat en veenweiden toevoegen als donkere wolk aan de risicoparagraaf’. Hierop zegde de gedeputeerde toe dat hij daarop terug zou komen.