Vragen over misverstanden oorzaak blauwtongvirus

De Friese Statenfracties van de PvdA, GL, en PvdD willen boven tafel krijgen hoe de provincie aankijkt tegen een gesuggereerde relatie tussen ‘natte natuur’ en het voorkomen van het blauwtongvirus. Dit virus verspreidt zich rap door onze provincie, en baart onze fracties grote zorgen. Daarom stellen de fractiesvragen aan het college.

Blauwtong zorgt ervoor dat schapen erg ziek worden, en zelfs kunnen overlijden. Andere herkauwers kunnen er ook flink ziek van worden. In het kader van dierenwelzijn en voor de getroffen agrarische ondernemers is het een zeer ernstige situatie. Recentelijk wordt in de media, als ook door de fractie van de BBB in Fryslân, een niet onderbouwde relatie gesuggereerd tussen het ontwikkelen van ‘natte natuur’, zoals moerasgebieden of rietvelden, en het oplaaien van het blauwtongvirus in onze provincie.

Deze suggestie leidt volgens de fracties tot onnodige onrust, voor agrarische ondernemers en burgers.
Het blauwtongvirus wordt namelijk verspreid, volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), door zogenaamde knutten (vliegjes). Van de honderden soorten knutten zijn er maar zes soorten die geconstateerd virusdragend zijn. Op de website van Wageningen University & Research is te lezen dat als gevolg van de klimaatverandering knutten, die het blauwtongvirus overbrengen, zich naar het Noorden verspreiden. Professor Piet Verdonschot van de WUR, expert op het gebied van knutten, verklaarde in het radioprogramma ‘Vroege Vogels’ op 22 oktober dat de knutten die blauwtong overbrengen vooral op natte weilanden met relatief veel dierlijke mest of in mestvaalten te vinden zijn. De knutten die blauwtong overbrengen komen daarom vooral in agrarisch gebied voor. Het ontwikkelen van natte natuur leidt daarom niet tot meer blauwtong, aldus Verdonschot. De kans is dan ook groot dat de aanleiding van de uitbraak ligt bij een besmette knut die vanuit zuidelijk Europa het land is binnengekomen. Knutten kunnen namelijk honderden kilometers afleggen. Het wel of niet ontwikkelen van natte natuur draagt daar niet aan bij.

Gelet op deze inzichten vragen de fracties of de bevindingen van deze onderzoeken bekend zijn bij het College van Gedeputeerde Staten, en of zij deze wetenschappelijk onderbouwde informatie kunnen verspreiden om onterechte onrust te voorkomen. Volgens de fracties is een inzet op vaccinatie en het opstallen van dieren een betere en daadwerkelijke oplossing van het probleem dan een inzet op een schijnoplossing, en onnodige teloorgang van natte natuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *