Gedeputeerde Staten schieten in de eigen voet – Opinie Jochem Knol over natuurvergunning KRW gebied weigeren wegens stikstof

Opinie Jochem Knol

Gedeputeerde Staten (GS) hebben eind oktober een natuurvergunning voor de aanleg van het waternatuurgebied bij Grou tegengehouden. Maatregelen die nodig zijn om aan de afspraken te voldoen die de provincie al in 2001 heeft gemaakt om de waterkwaliteit te verbeteren. Schoon water is goed voor de natuur. Als we daarin slagen draagt dat bij aan het op gang brengen van vergunningverlening aan bijvoorbeeld agrarische bedrijven. Als de wil er is kan het project in Grou doorgaan, maar door de rigide uitleg van stikstofregels en daarmee de vergunning aan te houden lijkt GS in eigen voet te schieten. Daarmee zijn én de natuur én bedrijven de dupe.

Aanleg en gebruik
De rechter bepaalde dat de ‘staat van de natuur’ niet best is. Dat komt onder andere door vies water en teveel stikstof. Voor het verbeteren van de waterkwaliteit en daarmee ook de staat van de natuur, legt Wetterskip Fryslân mooie brede oevers aan. Daarmee filter je als het ware het water en ontstaat er ruimte voor planten, vissen en insecten. Voor de aanleg is een natuurvergunning nodig, waarbij wordt gekeken of geen extra stikstof wordt uitstoten die slecht is voor de natuur. Nadat de oevers in Grou zijn aangelegd is de stikstofuitstoot nihil. Maar bij de aanleg wordt met grote en stikstof uitstotende machines gegraven. Dus tijdelijk komt er meer stikstof vrij. Dat kan je oplossen door graafmachines in te zetten die geen stikstof uitstoten of door gedurende de uitvoering elders tijdelijk stikstofruimte te ‘lenen’. Op die manier wilde het Wetterskip in Grou aan de gang.

Stikstofruimte
De provincie heeft vlak bij Grou landbouwgrond in haar bezit waar natuur ontwikkeld gaat worden. Omdat die grond nauwelijks meer voor landbouw wordt gebruikt is er sprake van ‘stikstofruimte’. Stop je met landbouw dan komt er stikstofruimte vrij. Door de plannenmakers in Grou was bedacht om tijdens de aanleg van de oevers die stikstofruimte van de provinciale grond even te ‘lenen’. Na een jaar is die stikstofruimte gewoon weer beschikbaar voor andere vergunningen. Zo kunnen de provincie en het Wetterskip de afspraken voor schoner water nakomen.

Emoties of inzicht
Volgens Gedeputeerde Staten moet alle stikstofruimte beschikbaar komen voor agrarische bedrijven die buiten hun schuld om geen natuurvergunning kunnen krijgen, de zogenaamde PAS-melders. Dat is een serieus probleem, net zoals er onvoldoende stikstofruimte is voor de bouw van woningen. Dat moeten we samen oplossen. Het rigide afwijzen van een natuurvergunning voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers past niet in het verbeteren van de waterkwaliteit, het verbeteren van de staat van de natuur en voor mensen die een woning zoeken. Schoner water geeft agrarische bedrijven en mensen die willen wonen juist weer perspectief. Van een bestuur mogen we verwachten dat besluiten niet op basis van emoties, maar op basis van inzicht en voor de lange termijn worden genomen. Als dat niet gebeurt schiet je in je eigen voet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *