Extra nieuwsbrief over verkiezingsuitslag november 2023

In deze extra nieuwsbrief een bericht van Charda Kuipers (fractievoorzitter van de GrienLinks Statenfractie). Met een reactie op de uitslag van de verkiezingen.

We bedanken jullie, onze leden, voor het blijvende vertrouwen in onze gedeelde idealen. De uitslag van 22 november is ongekend. Er wacht ons een grote uitdaging en belangrijke opdracht. Daar willen we graag over van gedachten wisselen met jullie.

Mailen, appen en bellen kan altijd. En op 27 november vanaf 19 u. is er een extra mogelijkheid voor een online gesprek met de fractie. We zijn benieuwd hoe jullie tegen de uitslag aankijken! Meld je hier aan via grienlinks@fryslan.frl

Op de foto de fractieleden: vlnr Jochem Knol, Elsa van der Hoek, Rik Berends en Charda Kuipers

Doe mee! Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verkiezingsuitslag: Laveren tussen jubelen en wanhoop

Door Charda Kuipers

Wat was het mooi om te ervaren hoe deze campagne mensen bij elkaar heeft gebracht, om te zien hoe rood en groen zij aan zij overal zichtbaar waren. Wat een mooie gesprekken zijn ontstaan tussen leden van GrienLinks en PvdA, en hoe de samenwerking op een hoger plan is getild. Het was heerlijk om zoveel enthousiaste mensen in actie te zien voor onze groene en sociale idealen!
Toch zal het nog even duren voor ik de uitslag van deze verkiezingen heb verwerkt.

De uitslag bevestigt in elk geval vast twee dingen voor mij:
We mogen terugkijken op een intensieve campagne die heeft laten zien dat het overbruggen van verschillen echt mogelijk is, en dat je samen ECHT sterker staat. We zullen elkaar harder nodig hebben dan ooit de komende tijd. We zullen alles op alles moeten zetten om te laten zien dat mensen uitsluiten en wegzetten als een minderwaardige groep niet het antwoord is voor de problemen.

Het laat voor mij ook iets anders zien, namelijk dat ‘de kloof’ echt bestaat en dieper is dan ooit door jarenlang doormodderen in een toxische mix van bewuste keuzes en uitstelgedrag; door het keer op keer beschadigen van vertrouwen van de burger in de overheid.. Het is alleen geen kloof tussen stad en platteland, of randstad vs regio. Het is de kloof van alle tijden: Arm versus Rijk (inmiddels extreem-rijk versus de rest).

Nu is het denk ik belangrijk om vast te houden aan de gedachte dat de PVV en haar stemmers niet identiek zijn. Dat PVV-stemmers net zo goed in de steek zijn gelaten door de overheid, en hun zorgen valide. Pijnpunten waar Wilders feilloos de vinger op weet te leggen.
We voeren dus geen strijd tegen de mensen die op Wilders stemmen, maar absoluut tegen de ideeën die de PVV uitdraagt. (En 100% tegen racisme en discriminatie) Laat de ideeënstrijd ons immer motiveren om niet op te geven. Er staat teveel op het spel.
We moeten het tenslotte met elkaar rooien in dit kikkerlandje, in it bêste lân fan d’ierde.
Daarom zullen wij onvermoeid moeten blijven wijzen op de oplossingen die wij zien voor reële problemen. Onvermoeid laten zien waarom de ‘oplossingen’ van Geert Wilders NIETS zullen helpen. Keer op keer blootleggen dat MENSEN niet het probleem zijn maar HET SYSTEEM!

Want zelfs als alle statushouders van de wachtlijsten afvallen, doet dat vrijwel niets voor de veel te lange wachttijd voor een woning. Want de VVD was verantwoordelijk voor het verkopen van sociale woningen aan beleggers. Winst ging voor woonbelang.
Want zelfs klimaatverandering bagatelliseren of ontkennen, doet de gevolgen niet plots verdwijnen.
Want zelfs wetenschappelijk onderzoek negeren, voorkomt niet dat je ziek wordt van pesticiden.
Want zelfs natuur nog verder verwaarlozen, lost niets op.
Want zelfs als je cultuur wegbezuinigt, creëer je meer problemen dan je geld bespaart.
Want zelfs bij openlijke uitsluiting en discriminatie, blijft het systeem waar je beiden slachtoffer van bent nog steeds bestaan.

Het is aan ons om onvermoeibaar aan te blijven tonen wat de gevolgen zijn van besluiten die in Den Haag worden genomen. En wat de alternatieven zijn die WEL werken.
Het is aan ons om te laten zien hoe we armoede kunnen bestrijden. Om medemenselijkheid te tonen in plaats van intolerantie.
Het is aan ons om te strijden voor natuur en klimaat. Om te laten zien dat er ook een ANDERE toekomst mogelijk is. De opdracht is groot en complex, maar we zullen wel moeten. Tegengas geven tegen egoïsme, kortzichtigheid, angst, haat en onbegrip.

Hopen is een werkwoord, en ik hoop dat wij elkaar als samenleving blijven zien. Dat inlevingsvermogen blijft bestaan, zelfs als dat moeilijk is. Want we weten dat de ‘oplossing’ van Wilders, de zondebok-politiek, niet gaat werken. Dan mag de volgende stap NIET zijn om het gaspedaal verder in te drukken.
Dan is het tijd voor ECHTE oplossingen, en wij staan klaar. Samen kan het, bedankt voor jullie vertrouwen.

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl