Vragen over onderzoek naar fijner slib in gaswinningsgebied Waddenzee

De samenstelling van het slib ter plaatse van wadplaten die door gaswinning zijn gedaald blijkt de afgelopen jaren fijner geworden te zijn. Dat blijkt uit een publicatie van NIOZ-onderzoeker Allert Bijleveld. De Statenfracties van GrienLinks, PvdD, PvdA, SP, D66 en FNP stellen vragen aan het Friese college.

Hand-aan-de-kraan-principe werkt niet
Jochem Knol namens de indienende partijen: “Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde korrelgrootte van zand in het Wad in het gaswingebied in twaalf jaar tijd ruim tien procent kleiner is geworden. Ook de samenstelling van het bodemleven is in die periode veranderd ten opzichte van vergelijkbare gebieden die niet onder invloed stonden van gaswinning. Bij de vergunning voor mijnbouwactiviteiten onder het Werelderfgoed Waddenzee is afgesproken dat gas en ook zout ‘met de hand aan de kraan’ worden gewonnen. Wanneer de gaswinning effecten heeft op de natuurwaarden, moet de winning volgens de vergunning worden afgeremd. Omdat natuurwaarden lastig te meten zijn, wordt er vooral gelet op bodemdaling. Uit dit onderzoek blijkt nu dat alleen bodemdaling geen goed signaal is voor die waakzame hand aan de kraan. De onderzoeker stelt dat strikt genomen er de afgelopen decennia geen bodemdaling is geweest, omdat het dalende gebied weer is opgevuld. Maar de kwaliteit van de bodem veranderde wel en daarmee ook de samenstelling van het bodemleven.”

Brief aan Rijk en Tweede Kamer
De partijen willen dat het college een brief stuurt naar de Tweede Kamer en de Minister. De Tweede Kamer heeft op 18 januari een ‘Waddendebat’. De partijen willen dat het nieuwe onderzoek meegenomen wordt in de afwegingen over het wel of net verstrekken van (bestaande of nieuwe) vergunningen.

Vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard niet toestaan
Jochem Knol: “En dit houdt in dat de vergunning voor gaswinning bij Ternaard niet verstrekt kan worden. Het hand-aan-de-kraan-principe werkt immers niet. En moet het Rijk het EU voorzorgsprincipe laten gelden: bij twijfel over de effecten van de activiteit, niet toestaan.

Update december 2024: lees hier de beantwoording van de vragen door het college.