De wolf – hoe gaan we er mee om?

En weer stond er een motie over de wolf op de agenda van de Staten. BBB diende – samen met JA21, PVV, FvD, VVD, CDA, CU, PBF – een motie in om, net zoals in Gelderland, met maatregelen voor preventie te komen en wordt verzocht om populatiebeheer (het mogen afschieten van de wolven). De PvdD – samen met SP, D66 en GrienLinks – een ’tegenmotie’ in, waarin ook voor preventiemaatregelen werd gepleit, maar ook voor een plan om samen met de wolf te kunnen leven.

Reactie gedeputeerde
Matthijs de Vries antwoordde op de motie van de BBB dat de visie van Gelderland niet houdbaar is. “Ik wil geen valse verwachtingen wekken in onze regio”, zo zei hij. “Wat doen we dan wel: In IPO-verband komen we met een wolvenplan. En hier komt ook de Gelderse visie in terug.”
Over de vraag van BBB om sneller DNA-materiaal was het antwoord: “Dat doen we al”. We ontraden deze motie.
Ook de motie van de PvdD ontraadde hij. “Onderzoek wordt al gedaan. En het tweede dictum in de motie: ‘Proactief aan de slag te gaan om houders van landbouwhuisdieren op grond van hun zorgplicht over te halen in 2024 preventieve maatregelen te nemen’ vinden we wel wat te dwingend. Er is al een subsidieregeling ingesteld. Daarin is het makkelijker gemaakt om aan de voorkant aan te vragen. Die is 8 december geactiveerd en op dit moment zijn er 2 aanvragen voor een wolvenhek. En ik roep iedereen op om hier gebruik van te maken”.

Reactie Elsa
“In februari is er een door FNP ingediende motie aangenomen, die Europa vraagt de regels voor de bescherming van de Wolf spoedig te verruimen. Het zou volgens FNP mogelijk moeten zijn de groeiende wolvenpopulatie te reguleren en probleemwolven moeten sneller afgeschoten kunnen worden.
Het bevreemd ons dan ook, dat de BBB nu in een motie vreemd, met eenzelfde soort verzoek komt. Daarnaast toont onderzoek aan dat nog maar weinig houders van dieren, maatregelen hebben getroffen om hun vee te beschermen tegen de wolf. Wel bezigt men in de LTO brief taal als ‘Hongerige Wolf’ en zouden kinderen niet meer veilig kunnen buitenspelen. Deze uitingen zorgen voor onnodige angst en onrust.

GrienLinks is van mening dat je eerst maatregelen moet treffen en alles in het werk moet hebben gesteld om de wolf te ontmoedigen, voordat je ook maar nadenkt over zwaarder geschut. Zoals ook de natuurbeschermingswet bepaalt. De wolf is terug in Nederland en dat betekent dat we ons moeten aanpassen. We verzwaren onze dijken tegen de verhoging van de zeespiegel, we bouwen onze huizen klimaat adaptief en moeten ons dus ook voorbereiden op een leven naast de wolf.

GrienLinks vind het verschrikkelijk dat er dieren worden afgeslacht door de wolf of, wat nog vaker gebeurt, door een hond of door een mens. Daarnaast vinden we dierenwelzijn een belangrijk onderwerp en zijn we van mening dat je als houder van dieren, altijd moet zorgen voor hun veiligheid. We zullen de motie van de BBB dan ook zeker niet steunen. En we dienen samen met PvdD een tegenmotie in.”

Stemming

De motie van de BBB, JA21, PVV, FvD, VVD, CDA, CU, PBF werd aangenomen met 31 stemmen voor (BBB, JA21, FNP, PVV, FvD, VVD, CDA, CU en PBF) en 11 stemmen tegen (PvdA, GrienLinks, PvdD, SP, D66).

De motie van PvdD, SP, D66 en GrienLinks werd niet aangenomen met 6 stemmen voor (GrienLinks, PvdD, SP en D66) en 36 stemmen tegen ( BBB, JA21, PVV, FvD, VVD, CDA, CU, PBF, FNP en PvdA)