Zorgen en vragen over daling van de verkeersveiligheid

In december 2023 zijn door adviesbureau BVA Verkeersadviezen de uitkomsten van onderzoek naar verkeersveiligheid in Fryslân gepresenteerd. Uit de uitkomsten blijkt dat de verkeersveiligheid in Fryslân stagneert en op sommige gebieden zelfs achteruitgaat. Het aantal dodelijke slachtoffers is de laatste jaren gestegen. Het aantal gewonden op de fiets stijgt ook. GrienLinks maakt zich daar zorgen over en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Ook wil GrienLinks graag weten hoe het ervoor staat met de eerder aangenomen motie voor meer veilige fietsoversteekplaatsen.

Lees hier het antwoord van het college

De provincie is bezig met het maken van een nieuw provinciaal verkeersveiligheidsplan. Daarin ligt de nadruk op educatie en voorlichting, maar de Fietsersbond heeft meermaals aangegeven dat ook maatregelen noodzakelijk zijn in de inrichting, zoals veiliger oversteekplaatsen, veiliger fietspaden, weghalen van obstakels, enzovoorts. Wij delen deze mening. Daarom hebben we vragen gesteld over op wat voor locaties de ongevallen plaatsvonden, de insteek van het nieuwe verkeersveiligheidsplan en de verbetering van de veiligheid van provinciale oversteekplaatsen.