Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie januari 2024

Een van de vrolijke zaken van de maand januari was de uitreiking van de Groene Kus aan Sipke van Belle uit Ooststellingwerf. Hij kreeg deze voor zijn tomeloze inzet voor allerlei groene en sociale zaken. Van harte, Sipke!

Verder in januari in de Staten een teleurstellend debat over de vrijheid van meningsuiting (jawel) van ambtenaren. Maar ook een aangenomen motie om de verspreiding van pfas tegen te gaan. Lees hieronder meer daarover.

En natuurlijk de nieuwste afleveringen van de podcast (nr 11, 12 en 13!) van Elsa en Rik.

Ook nieuw in de nieuwsbrief (maar wel helemaal onderaan): activiteiten van afdelingen! De moeite waard van het scrollen.

Doe mee! Zoals je kunt lezen, kunnen we je steun goed gebruiken… Je vindt meer informatie over ons en onze activiteiten op de website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

In de afleveringen 11, 12 en 13 van de podcast hebben Elsa en Rik Aebe Aalberts, fractievoorzitter van het CDA en Jaap Stalenburg van de PvdA op bezoek. Ze hebben het over veel verschillende onderwerpen, alles komt voorbij. En natuurlijk elke keer een ‘Jochem in de lift’.

Je kunt afleveringen 11, 12 en 13 hier beluisteren

Scherp interpellatiedebat over de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren

“Voorzitter, Soms is het goed om bewust stil te staan bij de verworvenheden van onze democratie, en de zo vanzelfsprekend voelende vrijheden te herbevestigen. Want verworvenheden kun je ook verliezen. Zo vanzelfsprekend zijn ze niet, zien we elders. De discussie van vandaag in deze Staten plaatsen wij binnen die bredere context. Zo is het beeld ontstaan in de media dat de vrije, open en veilige werksfeer binnen ons ambtelijk apparaat is aangetast.

Dit laatste is voldoende aanleiding voor GrienLinks om – publiekelijk -de steun voor ál onze ambtenaren uit te spreken, en een bijdrage te willen leveren aan een veilige en inspirerende werkomgeving, waarin ruimte is voor tegenspraak en diversiteit in meningen,” zei Charda Kuipers in het interpellatiedebat op 31 januari 2024 over het wél of niet mogen ondertekenen door ambtenaren van een brandbrief aan het Rijk over het uitvoeren van maatregelen voor het klimaat.

Verder lezen?

Iepen Mienskipsfûns gaat door, maar met minder geld

“Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving”, schrijft het college. Daar zijn we het helemaal mee eens. We zijn dan ook blij met het voorstel om het Iepen Mienskipsfûns voort te zetten in deze nieuwe collegeperiode. Ook vinden we het positief dat het aanvragen makkelijker wordt. Wel vinden we het jammer dat er veel minder geld in komt voor initiatieven dan in de vorige periode. Statenlid Elsa van der Hoek deed daarom in het debat op 31 januari 2024 verschillende voorstellen ter verbetering.

Verder lezen?

Motie voorkom verspreiding pfas aangenomen

Jochem Knol diende op 31 januari 2024 een motie in met een oproep aan het Rijk de verspreiding van pfas (forever chemicals) tegen te gaan. De motie werd ruimschoots aangenomen in de Staten met 23 stemmen voor en 19 stemmen tegen.

Lees hier meer

Zeg nee tegen gaswinning onder de Waddenzee – vragen

De Statenfracties van GrienLinks, D66, SP, PvdA , FNP en PvdD hebben nieuwe vragen aan het Friese college gesteld over de besluitvorming over de vergunning voor de mogelijke gaswinning bij Ternaard. Dit naar aanleiding van het memo van de Waddeacademie die ze op verzoek van de UNESCO hebben geschreven. Daaruit blijkt dat de bescherming van de Waddenzee onvoldoende is. Jochem Knol: “Wij willen dat het college nogmaals aandringt op een ‘nee’ tegen de vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee”.

Meer lezen?

Opinie – Mestvergisting is niet de oplossing voor een gezonde landbouw

Opinie door Jochem Knol

Mestvergisting als oplossing voor de mestoverschotten in de landbouw, het lijkt de redding voor de problemen van de intensieve veehouderij. Bij het vergisten van mest komt gas vrij wat een bijdrage zou leveren aan de klimaatcrisis en de energiecrisis. Stikstof, klimaat en energie, een drieslag volgens de initiatiefnemers. Onze minister van Landbouw en de Gedeputeerden van Fryslân lobbyen er intensief voor. Uit een modelstudie van de Wageningen Universiteit zou blijken dat mestvergisting zou zorgen voor een fikse ammoniakreductie. Het rapport werd omarmd maar in de betrouwbaarheidsparagraaf van het rapport staat dat het gaat om een modelstudie en de uitkomsten in de praktijk anders kunnen uitpakken. De praktijk is weerbarstig.

Meer lezen?

Vragen over bezoek gedeputeerden aan Grüne Woche en biologische boeren

De fractie van GrienLinks in de Friese Staten verbaast zich over het feit dat Fryslân met twéé gedeputeerden aanwezig is op de Grüne Woche, een grote internationale landbouwbeurs, in Berlijn. Ze stellen hierover vragen aan het college. De fractie vraagt zich ook af of de gedeputeerden (of een ambtelijke vertegenwoordiging) ook naar de Biobeurs in Den Bosch zijn gegaan. Op deze beurs is naar voren gekomen dat biologische landbouw in Nederland weliswaar groeit, maar dat de doelstelling van het Rijk, te weten 15% biologische landgebruik in 2030, niet gehaald wordt.

Meer lezen?

Vragen over veilig met het openbaar vervoer reizen

Volgens reizigersverreniging Rocov is het aantal ernstige incidenten in trein en bus en op stations toegenomen. Elsa van der Hoek (GL) en Edou Hamstra (PvdA) willen dat het aantal ernstige incidenten in het OV en op stations teruggedrongen wordt. Ze stellen vragen aan het college.

Lees hier meer

Vragen over controles op pesticiden

GrienLinks, D66, PvdA, SP en Partij voor de Dieren stellen vragen over het al gedurende langere tijd onvoldoende naleven van de wetgeving gewasbeschermingsmiddelen. Jochem Knol: “We hebben vragen gesteld over waar de controles in Fryslân zijn gedaan op het toepassen van pesticiden in de akkerbouw, bloembollenteelt, fruitteelt en groenteteelt. Ook willen we weten wat het college gaat doen om het gebruik van pesticiden terug te dringen.”

Meer lezen?

Activiteiten in de lokale afdelingen

Filmavond in Pingjum op 14 maart: De pionier

14 maart donderdagavond 19.30 tot 22.00 uur Filmavond ‘de Pionier’

GL ZWF organiseert een provinciale belevingsavond (Experience) in het gerestaureerde kerkje van Pingjum, hét ontmoetings- en informatiecentrum over het omliggende gebied. Pionier is een filmische beleving over een boer die zijn eigen weg zoekt. De film (vertoond op drie schermen!) wordt ingeleid met tekst en muziek,verzorgd door de GL leden Gerda en Rob, beiden nauw betrokken bij project Gouden Halsbân. Na afloop is er een nagesprek met hapjes en drankjes. Eigen bijdrage € 5,00. Bekijk alvast de trailer! https://nieuwatlantis.com/

Aanmelden bij Annemiek:Whatsapp 06-15830777

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *