Schriftelijke vragen over spieringvisserij in de Waddenzee

De Statenfracties van de PvdD, GrienLinks, SP en D66 stellen vragen aan het Friese college over de spieringvisserij in de Waddenzee. De fracties willen weten of het College van Gedeputeerde Staten bereid is er bij de Minister van LNV op aan te dringen dat het vonnis van rechtbank Midden-Nederland op het verbod op spiering serieus nageleefd en gehandhaafd wordt.

Verbod op spieringen vissen, maar het gebeurt toch
Vissers halen meer dan 20 ton aan ‘verboden’ vis uit Waddenzee, kopt Omrop Fryslân in een bericht op 12 februari jl. Alleen al in januari is meer dan 23 ton spiering uit de Waddenzee gehaald. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op grond van een beroep ingesteld door Vogelbescherming Nederland heeft de rechter echter op 6 december 2023 een streep gezet door de vergunningen, waarmee het definitief niet meer is toegestaan in de Waddenzee op spiering te vissen. Dit is goed nieuws voor het herstel van de spieringpopulatie en de vogels die spiering eten. Spiering is essentieel voedsel voor visetende vogelsoorten, waarvoor de Natura 2000-gebieden Waddenzee en IJsselmeer zijn aangewezen.
Het beroep van Vogelbescherming Nederland betrof vier vergunningen die door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn verleend voor spieringvisserij met sleepnetten op acht locaties in Waddenzee, waaronder de spuikommen bij Kornwerderzand en Den Oever. Dit zijn plekken waar spiering zich massaal verzamelt om naar het IJsselmeer te trekken.
Van drie schepen heeft Omrop Fryslân naar eigen zeggen zelf vastgesteld dat deze nog steeds op plekken vissen waar je veel spiering kunt vangen. Het lijkt er dus op dat de betrokken vissers de gerechtelijke uitspraak willens en wetens negeren en onder het mom van “bijvangst” gewoon doorgaan met de visserij op spiering.

Hoe zit het met de garnalenvisserij?
Daarnaast werd onlangs bekend dat het Waddenfonds € 559.000 uittrekt voor een onderzoek naar alternatieve vangstmethoden voor de garnalenvisserij. Dit terwijl duidelijk is dat de garnalenvisserij een grote negatieve impact heeft op de onderwaternatuur van de Waddenzee. Vanuit die invalshoek zijn kort geleden een kleine twintig vergunninghouders uitgekocht.
De Statenfracties zijn van mening eens dat de doelstellingen van dit onderzoek strijdig kunnen zijn met de doelstellingen van de financiële uitkoopregeling en willen van het college weten of in het onderzoek de noodzakelijke reductie van de vissersvloot als randvoorwaarde wordt meegenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *