Motie voor benutten stikstofruimte na weigeren vergunning voor natuurvriendelijk oeverproject in Grou

De GrienLinks-Statenfractie diende op 28 februari 2024 samen met de PvdA, PvdD, D66 en SP een motie in om het ’tijdelijk benutten van stikstofruimte voor maatschappelijke opgaves (zonder strijdigheid voor Pas-melders)’ mogelijk te maken. Dit was naar aanleiding van een gezamenlijk project bij Grou met het Wetterskip voor een natuurvriendelijke oever. Op het moment dat – na drie jaar hard werken samen met het Wetterskip – alles geregeld was en er alleen nog een handtekening en een natuurvergunning nodig was van Gedeputeerde Staten, besloot Gedeputeerde Staten dat er geen natuurvergunning verstrekt kon worden.

Waarom geen natuurvergunning?
Gedeputeerde Wiersma betoogde in de Staten dat de afspraak was dat stikstofruimte éérst aan PAS-melders vergund zou worden. Dit is in een motie uitgesproken in de Staten, aldus de gedeputeerde. Verschillende partijen weerspraken dit standpunt. Jochem Knol: “De stikstofruimte die voor dit oeverproject zou worden gebruikt is heel minimaal én tijdelijk, namelijk voor één jaar. Daarna komt die ruimte weer beschikbaar. Boeren die in het verleden een zogenaamde PAS-melding hebben gedaan (omdat ze te weinig stikstof uitstootten voor een ‘echte’ vergunning, maar door de uitspraak van de rechter in mei 2019 nu illegaal stikstof uitstoten), hebben niks aan deze tijdelijke ruimte, want zij hebben structurele ruimte nodig. Wij begrijpen dan ook niet waarom Gedeputeerde Staten de charmante oplossing die voor dit project is bedacht voor het halen van de natuur- en waterdoelen niet honoreert.”

Lees hier het opinieartikel van Jochem: Gedeputeerde Staten schieten in eigen voet

Onbegrip voor besluit
Jochem Knol: “Het onbegrip voor het opschorten van het besluit voor het verlenen van de vergunning is ook groot. Het lijkt erop dat dit college vooral geen kwade gezichten wil zien in de agrarische sector, maar daarbij andere stakeholders over het hoofd heeft gezien. Echter, bij zowel de agrarische sector als bij natuurorganisaties als bij het Wetterskip overheerst verbazing terwijl het Dagelijks Bestuur van het Wetterskip na drie jaar overleg wordt geconfronteerd met een onverwacht besluit. Het waterschapsbestuur moet extra kosten gaan maken, en loopt nu het risico op een mislukte aanbesteding en het mislopen van 1,7 miljoen EU subsidie.”

Lees hier de hele bijdrage van Jochem Knol

Tegen ambtelijk advies in en op het laatste moment
Jochem Knol: “Door een Woo-verzoek en de reconstructie van de Leeuwarder Courant weten we nu dat Gedeputeerde Staten zelfs tegen heel duidelijk ambtelijk advies in, op het laatste moment heeft besloten geen natuurvergunning af te geven voor dit (natuurvriendelijke) oeverproject.”

Nog geen beleid
De gedeputeerde betoogde in het debat op 28 februari dat er nog geen beleid was voor het benutten van tijdelijke stikstofruimte, dat dat eerst gemaakt moest worden. Jochem Knol: “De uitspraak van de rechter over het verslechteren van de natuurgebieden en het daarom stopzetten van alle projecten die stikstof uitstoten is al van vier jaar geleden. Dat beleid had er al lang moeten zijn. En daarbij: niemand ‘wint’ hier iets mee. De natuurdoelen niet, de waterdoelen niet, de samenwerking met het Wetterskip krijgt een harde knauw en we lopen ook nog eens risico dat er 1,7 miljoen euro aan Europese subsidie (die in 2024 besteed moet zijn) niet doorgaat!”

Stemming
De motie vreemd werd niet aangenomen, met 18 stemmen voor (GL, PvdA, SP, D66, PvdD, FNP, VVD)
en 23 stemmen tegen (BBB, CDA, PVV, Forum, JA21, CU, PBF).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *