Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie februari 2024

De regenboogvlag blijft wapperen vanaf het provinciehuis, maar er wordt géén regenboogbeleid uitgevoerd. Ondanks dat een meerderheid van de Staten daar eerder wel voor was. Dat was de verbijsterende uitslag van het debat op 28 februari. Lees hieronder meer daarover…

Ook wat natuur, klimaat en water betreft loopt het nou niet bepaald hoe wij het als groene en linkse fractie voor ons zien. Er wordt nogal op de rem getrapt en wij zijn het daar niet mee eens.

Doe mee! Zoals je kunt lezen, kunnen we je steun goed gebruiken… Je vindt meer informatie over ons en onze activiteiten op de website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Of kom ook naar de provinciale ledenvergadering op zaterdag 23 maart van 10.00 -12.30 uur in het Tromptheater, M.H. Trompstraat 4a, Leeuwarden. Gastspreker: Suzanne Kröger (Tweede Kamerlid, voor Klimaat en Energie). Knalgroen en Felrood. Met Suzanne Kröger kijken we ook naar de Europese invalshoek voor het klimaatbeleid, vanwege de aankomende verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni aanstaande.

En helemaal onderaan in deze nieuwsbrief: activiteiten in de afdelingen!

Teleurstellend debat: meerderheid stemt tegen actief regenboogbeleid

Wat waren we blij toen Fryslân in 2020 regenboogprovincie werd! We zouden de regenboogvlag hijsen én actief beleid voeren. En we waren opnieuw blij toen in 2022 daar een ton voor werd vrijgemaakt. Maar helaas. Na een beleidsbrief opgesteld te hebben, vond het college het wel genoeg. Het advies: niks mee doen en het geld terug in de pot. En ondanks talloze ervaringen, gesprekken, acties en pogingen tot overleg, is een meerderheid daar na een roerige Statenvergadering op 28 februari 2024 mee akkoord gegaan.

Verder lezen?

Podcast nr 14 van Elsa en Rik met gedeputeerde Sijbe Knol

In deze veertiende aflevering praten Elsa en Rik over de liefde (want opgenomen op 14 februari, de dag van de liefde). En ook de dag dat er een spannende commissievergadering plaatsvindt over het regenboogbeleid. Ze praten je aan het eind van de aflevering bij over het vervolg daarop.
En verder: de Knollen in de picture! Natuurlijk Jochem Knol in de lift én een mooi interview met Sijbe Knol over zijn werk in de Friese politiek als gedeputeerde. In het Fries natuurlijk!

De podcast kun je hier beluisteren

BBB wil plan FPLG herzien (over natuur, klimaat, water, stikstof)

Op 28 februari 2024 stelde de fractie van BBB via een motie voor om het FPLG (Fries Programma Landelijk Gebied) bij te stellen. Het FPLG is de Friese invulling (met maatregelen) van het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied). Dit programma stelt doelen op het gebied van natuur, klimaat, water, landbouw en stikstof. Het FPLG is in mei 2023 door de Staten vastgesteld en ingediend bij het Rijk. Op grond van het ingediende programma wordt er geld beschikbaar gesteld voor de plannen van Fryslân. Dit al ingediende programma (FPLG) wilde de BBB in februari 2024 dus herzien. Alleen de wettelijke doelen uitvoeren, zo stelde de BBB-motie. Er ontstond zoveel discussie en verwarring over deze motie, dat de stemmen staakten en de motie weer terugkomt in een volgende vergadering. Saillant detail: drie van de coalitiepartijen stemden tegen deze motie.

Lees hier meer

Motie stikstofruimte benutten voor natuurlijke oever in Grou niet aangenomen

De GrienLinks-Statenfractie diende op 28 februari 2024 samen met de PvdA, PvdD, D66 en SP een motie in om het ’tijdelijk benutten van stikstofruimte voor maatschappelijke opgaves (zonder strijdigheid voor Pas-melders)’ mogelijk te maken. Dit was naar aanleiding van een gezamenlijk project bij Grou met het Wetterskip voor een natuurvriendelijke oever. Op het moment dat – na drie jaar hard werken samen met het Wetterskip – alles geregeld was en er alleen nog een handtekening en een natuurvergunning nodig was van Gedeputeerde Staten, besloot Gedeputeerde Staten dat er geen natuurvergunning verstrekt kon worden.

Meer lezen

Schriftelijke vragen spieringvisserij Waddenzee

De Statenfracties van de PvdD, GrienLinks, SP en D66 stellen vragen aan het Friese college over de spieringvisserij in de Waddenzee. De fracties willen weten of het College van Gedeputeerde Staten bereid is er bij de Minister van LNV op aan te dringen dat het vonnis van rechtbank Midden-Nederland op het verbod op spiering serieus nageleefd en gehandhaafd wordt.

Meer lezen

Activiteiten in de afdelingen

14 maart donderdagavond 19.30 tot 22.00 uur Filmavond ‘de Pionier’

GL ZWF organiseert een provinciale belevingsavond (Experience) in het gerestaureerde kerkje van Pingjum, hét ontmoetings- en informatiecentrum over het omliggende gebied. Pionier is een filmische beleving over een boer die zijn eigen weg zoekt. De film (vertoond op drie schermen!) wordt ingeleid met tekst en muziek, verzorgd door de GL leden Gerda en Rob, beiden nauw betrokken bij project Gouden Lân. Na afloop is er een nagesprek met hapjes en drankjes. Bekijk alvast de trailer: www.nieuwatlantis.com

Adres kerk Pingjum: Grote Buren 8, Pingjum.

Meld je aan voor 10 maart en geniet voor € 5,00 van een mooie avond die – met korting- voor GL-PvdA leden wordt georganiseerd. Bij minder dan 30 deelnemers annuleren we de avond. Opgave per email bij Annemiek: annemieklangenhoff@gmail.com

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *