Opinie Jochem Knol – Provincie Fryslân draait ganzen en natuur de nek om

Door Jochem Knol

Fryslân is als een paradijs voor ganzen. Gras voor koeien is ook heerlijk voedsel voor ganzen die hier overtrekken of hier graag verblijven. Al die ganzen eten vooral in het voorjaar het gras dat bestemd is voor de koeien op. Boeren lijden daardoor schade. Vriend en vijand zijn het er over eens dat die schade op een redelijke manier vergoed moet worden. Schade wordt betaald met geld dat bestemd is voor de aanleg en het inrichten van natuurgebieden. De provincie heeft de wettelijke taak in 2027 de natuurgebieden op orde te hebben. Het rijk betaalt de provincie daarvoor.
De kosten voor de schadevergoeding lopen steeds verder op. Alleen al de provincie Fryslân keerde het afgelopen jaar ongeveer twaalf miljoen uit en dat bedrag loopt steeds verder op. Niet omdat er veel meer ganzen komen, maar de grasprijzen stijgen en daardoor krijgen de boeren een hogere vergoeding. Dat ter discussie stellen past de boerenpartijen niet.

Voorkomen is beter dan genezen en de provincie heeft dan ook een zogenaamd ganzenbeleid vastgesteld. Ganzen worden verjaagd naar daarvoor aangewezen gebieden en in die gebieden krijgen boeren de schade betaald. Bij het verjagen van de ganzen is veel geoorloofd. Het rapen van eieren en het wegjagen van de ganzen met ‘ondersteunend afschot’ is daarbij de basis. Leer die ganzen maar te gaan eten waar wij mensen dat willen.
Ik weet niet hoe het zit met het leervermogen van de gans, maar in ieder geval is na jaren duidelijk dat verjagen en opvoeden van ganzen niet helpt. Hoe meer eieren we oprapen en hoe meer ganzen we afschieten hoe meer ganzen er groot worden. Er is immers voedsel zat. De natuur laat zich niet dwingen.

Op basis van aannames en ‘boerenwijsheid’ besloten de provinciale fracties van BBB, CDA, CU en FNP op 20 maart in het provinciehuis een nieuw ganzenbeleid vast te stellen. Hierbij is vooral geluisterd naar jagers en boeren. Meningen en onderzoeken van anderen zijn terzijde gelegd, ecologen kan je immers niet vertrouwen. Maar het mag ook wat kosten! De komende twee jaar in ieder geval vier miljoen extra. Gedeputeerde De Vries wees er terecht op dat door het nieuwe beleid de wettelijke opgave voor de aanleg en het inrichten van natuurgebieden niet meer gehaald kan worden. Dat is in strijd met de wet en wat de partijen onderling afspraken, maar afspraken nakomen hoeft alleen als je dat politiek uitkomt. Als je geld op basis van aannames vergokt of vergakt draai je de natuur de nek om, maar zal de ganzenschade niet minder worden.

Eén antwoord op “Opinie Jochem Knol – Provincie Fryslân draait ganzen en natuur de nek om”

  1. Hoe meer eieren we oprapen en hoe meer ganzen we afschieten, hoe meer er groot worden?????? Domme opmerking, elk eimwat weg is wordt geen gans. Er is alleen veel te weinig afschot……patronen zijn te duur.er moet toestemming komen om ze ook met bijv. een vuurbuks te doden. Ik zelf ben als vrijwilliger behulpzaam bij natuurmonumenten bij opruimen van ganzen eieren…….afgelopen jaar 1304 stuks opgeruimd….terwijl natuurmonumenten op onberiekbare plekken voor ons, ook nog eens honderden nesten hebben opgeruimd Dit alles om toch nog wat gras te hebben voor weidevogels……….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *