Provinciale Ledenvergadering: een stevige rood-groene koers!

Zaterdag 23 maart hadden we met dank aan het bestuur weer een boeiende ledenvergadering. Tweede Kamerleden Suzanne Kröger en Habtamu de Hoop vertelden over hun kijk op de verschuivende politieke verhoudingen en hun visie op oplossingen: een stevige rood-groene koers!

Afscheid en oproep voor nieuwe secretaris en penningmeester
Voorzitter Paul van Gessel leidde de vergadering en kondigde het afscheid van twee bestuursleden aan. Hij dankte secretaris Hans Laagland en penningmeester Auke van der Heide zeer voor hun geweldige inzet en deed een oproep voor een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester. Klaas Hoekstra meldde zich voor de kascommissie. Ook Rik Berends, commissielid van de Statenfractie, moet helaas afscheid nemen. Hij heeft zich geweldig ingezet voor de fractie, maar is onlangs benoemd als GroenLinks raadslid Ooststellingwerf.

Verslag functioneringscommissie
Marja Reijndorp deed verslag vanuit de functioneringscommissie: de commissie is heel erg positief over het functioneren van de fractie. Ondanks de nieuwe politieke verhoudingen zetten Charda, Elsa en Jochem zich volop op een constructieve en inhoudelijke manier in.

Inzet Statenfractie GrienLinks
Fractievoorzitter Charda Kuipers vertelde over de inzet van de fractie de afgelopen tijd. Helaas zijn de politieke verhoudingen flink verschoven in de Staten en dat maakt dat veel van waar we eerder voor gevochten hebben, weer teruggedraaid of verminderd wordt. Ook geeft de coalitie aan dat er geen ruimte is voor voorstellen uit de Staten die geld kosten. Dat maakt het lastig om te bereiken wat zo hard nodig is. Maar de fractie blijft onverminderd opkomen voor natuur, schoon water, natuurinclusieve landbouw, klimaat, verbetering van de biodiversiteit, afbouw van pesticiden, goed openbaar vervoer, en nog veel meer.

Gastsprekers Suzanne Kröger en Habtamu de Hoop
Daarna waren gastsprekers Suzanne Kröger en Habtamu de Hoop aan de beurt, die voor GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer zitten voor klimaat en energie (Suzanne) en openbaar vervoer, verkeer en volkshuisvesting (Habtamu).

Suzanne vertelde onder meer over onder meer de Europese klimaatpolitiek en de Green Deal die onderuit wordt geschoffeld, terwijl die zo belangrijk is. En over de Natuurherstelwet die last minute onderuit gehaald werd. Ook sprak ze over de opkomst van radicaal en populistisch rechts in Europa. Suzanne: “Ons antwoord is een stevige roodgroene koers: Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Investeer in publieke oplossingen zoals het OV. En help de laagste inkomens.”

Habtamu vertelde over zijn inzet om van het openbaar vervoer meer een publieke voorziening te maken. En voor mensen voor wie de energielasten nog steeds een groot probleem zijn. Verhuurders zijn bijvoorbeeld niet verplicht om enkel glas te vervangen en er zijn nog veel woningen niet geïsoleerd. Daardoor zijn er helaas mensen die in een koud en vochtig huis wonen, omdat ze het niet kunnen betalen om hun woning te verwarmen. Er zijn mensen die noodgedwongen in hun winterjas slapen of last hebben van schimmel in hun woning. Habtamu: “Dat is niet rood en dat is niet groen.”

Suzanne vertelde ook over de woonsector: “Zolang je het als een woningmarkt ziet, is speculeren aantrekkelijk. De woningmarkt moet gewoon weer Volkshuisvesting worden. De overheid moet de regie pakken en een heleboel maatregelen nemen om voldoende woningen bouwen voor de lagere inkomens en de middensector. Dat is het linkse verhaal. Maar dat is hard werken. En dat is niet morgen opgelost. Rechts geeft vreemdelingen de schuld. Maar we moeten de woonsector weer zien als Vokshuisvesting.”

Al met al vatte ze het tussendoor mooi samen: “Verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst en elkaar is meer dan ooit nodig”, drukte ze de aanwezigen op het hart.