Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie maart 2024

Zaterdag 23 maart hadden we met dank aan het bestuur weer een boeiende ledenvergadering. Tweede Kamerleden Suzanne Kröger en Habtamu de Hoop vertelden over hun kijk op de verschuivende politieke verhoudingen: inzetten op een stevige rood-groene koers!

In de Staten bespraken we op 20 maart het ganzenbeleid en het oeverbeheer van vaarwegen. Dat heeft twee dingen opgeleverd. Eén: de provinice gaat van geld uit het Natuurpact nog meer uitgeven aan vergoedingen voor ganzenschade. Daardoor blijft er weer minder geld over voor de aanleg van het Natuurnetwerk (NNN). En twee: er is een herhaalde toezegging gedaan om bij vervanging of onderhoud van oevers te kijken of het een natuurvriendelijke oever kan worden. Onze groene en linkse stem laten we zo goed mogelijk horen, en in deze periode is dat misschien nog noodzakelijker dan ooit.

En op 27 maart namen we afscheid van Rik Berends als commissielid, hij is raadslid in Ooststellingwerf geworden. Zie hieronder meer.

Doe mee! Zoals je kunt lezen, kunnen we je steun goed gebruiken… Je vindt meer informatie over ons en onze activiteiten op de website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

En helemaal onderaan in deze nieuwsbrief: activiteiten in de afdelingen!

Meerderheid Staten draait ganzen én de aanleg van natuur de nek om

Op 20 maart 2024 bespraken de Friese Staten het nieuwe ganzenbeleid voor de komende tien jaar. Daar is een lange aanloop naartoe geweest (zie hieronder). De vergoedingen aan boeren met vraatschade door ganzen kosten de provincie tegenwoordig zo’n 12 miljoen euro per jaar. Probleem is dat dit geld uit hetzelfde potje komt als de aanleg van het Natuurnetwerk. Daar zit al een tekort op van 25 miljoen euro. En toen kwamen er op 20 maart zes amendementen en dertien moties op tafel. Deze zorgden voor een ophoging van de kosten van de ganzenschade met nog een paar miljoen. Charda Kuipers: “En dat geld uit de pot voor natuur kunnen we maar één keer uitgeven. De doelen voor het Natuurnetwerk zijn wettelijk en dus keihard, maar we geven nu het geld aan andere zaken uit. De balans is weg. En in alle eerlijkheid zullen we zonder grootschalige systeemverandering veroordeeld blijven tot symptoombestrijding.” De GrienLinks-fractie stemde – nadat er een flink aantal van die amendementen en moties waren aangenomen – tegen het nieuwe ganzenbeleid.

Verder lezen?

Provinciale ledenvergadering: een stevige rood-groene koers!

Zaterdag 23 maart hadden we met dank aan het bestuur weer een boeiende ledenvergadering. Tweede Kamerleden Suzanne Kröger en Habtamu de Hoop vertelden over hun kijk op de verschuivende politieke verhoudingen: inzetten op een stevige rood-groene koers!

Lees hier meer

Herhaalde toezegging meer natuurvriendelijke oevers

“Het gaat ons juist om de uitbreiding van de natuurlijke oevers en de positieve effecten op flora, fauna en waterkwaliteit en niet om de hoeveelheid natuurlijke oevers gelijk te laten blijven”, maakte Statenlid Elsa van der Hoek duidelijk tijdens het debat over het oeverbeheer op 20 maart 2024. Het college wilde de toezegging en eerder aangenomen motie als afgehandeld beschouwen, omdat de wet toch geen achteruitgang toestaat. Gelukkig gaf gedeputeerde Matthijs de Vries aan nog steeds achter de toezegging van gedeputeerde Fokkens te staan dat bij onderhoud of vervanging van oevers zal worden afgewogen of er een natuurlijke oever komt.

Lees hier meer

Afscheid van Rik Berends, ons commissielid

Tijdens een fractievergadering namen we afscheid van Rik, ons commissielid. Sinds de verkiezingen in maart 2023 is hij lid van de fractie. Hij gaat nu weg, omdat hij ook raadslid is geworden in de gemeente Ooststellingwerf. We waren heel blij met zijn bijdrage aan de fractie en niet te vergeten de beroemde podcast Berends & Van der Hoek die hij samen met Elsa heeft gemaakt.

Verder lezen?

Vragen over motie BBB voor wijzigen plan natuur, water, klimaat (FPLG)

De fracties van GrienLinks, D66, PvdA, SP en PvdD stellen schriftelijke vragen aan het college over de motie van de BBB die het FPLG (Fries Programma Landelijk Gebied) wil wijzigen. De motie werd op 28 februari ingediend. Bij de stemming staakten de stemmen (21-21). De motie is ingetrokken in de vergadering van 20 maart en zal besproken worden in de commissievergadering op 10 april. Ter voorbereiding hierop stellen de fracties dus een aantal vragen. Jochem Knol: “De BBB wilde het in 2023 al ingediende plan voor natuur, water en klimaat (FPLG) met terugwerkende kracht wijzigen. Terwijl het plan al ingediend is en het Rijk al een deel van het geld voor het plan heeft toegezegd. Er ontstaat een hele rare situatie zo. De ‘interpretatie’ die de gedeputeerde aan de motie gaf, maakte het er voor ons niet helderder op. Vandaar deze voorbereidende vragen…”.

Meer lezen?

Opnieuw vragen over Grüne Woche en biologische boeren

“Op 18 januari 2024 heeft de fractie van GrienLinks vragen gesteld over het bezoek van twee leden van GS aan de Grüne Woche in Berlijn en over biologische boeren. Tot onze spijt zijn deze vragen niet of onvolledig beantwoord. Daarom stellen we een aantal vragen opnieuw”, zegt Jochem Knol van GrienLinks.

Meer lezen?

Opinie Jochem Knol – ganzen en NNN

Fryslân is als een paradijs voor ganzen. Gras voor koeien is ook heerlijk voedsel voor ganzen die hier overtrekken of hier graag verblijven. Al die ganzen eten vooral in het voorjaar het gras dat bestemd is voor de koeien op. Boeren lijden daardoor schade. Vriend en vijand zijn het er over eens dat die schade op een redelijke manier vergoed moet worden. Schade wordt betaald met geld dat bestemd is voor de aanleg en het inrichten van natuurgebieden.

Verder lezen?

Activiteiten in de afdelingen

Organiseer je als afdeling een bijeenkomst? En denk je: misschien ook leuk voor leden van andere afdelingen? Stuur dan je uitnodiging door en plaatsen wij hem hier.

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *