Vragen over de hongerige wolf

Elsa van der Hoek stelde samen met de Partij voor de Dieren en de SP vragen over de hongerige wolf.

In onze provincie vinden allerhande vormen van jacht en “schadebestrijding” plaats. Dit beleid is niet aangepast met de komst van de wolf. Wetenschappelijk onderzoek geeft daar echter wel aanleiding toe. Terwijl de wetenschap steeds meer kennis vergaard over de wolf en diens leefwijze, kwam onlangs bij onze fractie nog een bericht binnen van afschot van een hoefdier binnen het leefgebied van de wolf.

Uit onderzoek van WUR uit 2021 blijkt onder andere:
– Dat ree een belangrijk deel is van het dieet van de wolf, net als andere hoefdieren zoals zwijnen en herten;
– De omvang van het territorium van een wolf mede afhankelijk is van de hoefdierdichtheid;
– Dat wolven kunnen leren dat onvoldoende beschermd vee eveneens een mogelijke voedselbron is, terwijl veebeschermingsmaatregelen daarentegen succesvolle aanvallen drastisch kunnen beperken.

De onderzoekers concluderen dat huidige faunabeheerplannen opnieuw moeten worden bekeken vanwege het mogelijke effect van het afschot van wild op de prooidierbeschikbaarheid voor de wolf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *