22 september debatavond over het verkiezingsprogramma

Beste leden,

In 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In voorbereiding daarop wordt momenteel hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma. Een eerste concept is nu gereed en die vindt u als bijlage bij deze mail. Het is al een zeer goed leesbaar stuk, met grote complimenten aan de schrijvers, maar wij willen alle leden graag uitnodigen om een bijdrage te leveren aan de verdere invulling van het programma.

Op 22 september, vanaf 19.30 uur, bent u van harte welkom in het Tromptheater, Trompstraat 4a, 8921GH te Leeuwarden voor een debatavond over het verkiezingsprogramma. In kleine groepjes zullen specifieke thema’s worden besproken. Wij streven ernaar een verkiezingsprogramma samen te stellen waar wij allemaal achter staan en trots op kunnen zijn. De definitieve bespreking en officiële vaststelling van het verkiezingsprogramma zal overigens in de Provinciale ledenvergadering plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur GrienLinks Fryslan
Simone de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *